Лична карта Треће београдске гимназије

Трећа београдска гимназија основана је од стране Републике Србије као део система образовања и васпитања у оквиру средњег образовања. У њој се стиче опште образовање и васпитање у трајању од четири године. Настава се обавља на српском језику, осим у одељењима у којима се реализује двојезична настава на српском и француском, односно на српском и италијанском језику, односно у складу са Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20).

Четири одељења сваког разреда прати наставу према прописаном плану и програму гимназије природно-математичког смера, шест одељења према плану и програму друштвено-језичког смера, од којих два одељења прате двојезичну наставу и једно одељење чине ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Школу похађа око 1.250 ученика у 42 одељења. Трећа београдска гимназија налази се на територији општине Врачар, у срцу Београда, у Његошевој улици број 15, у згради која је 1906. наменски подигнута, а од 1964. године је споменик културе због своје архитектонске и историјске вредности.

Сама школа основана је 1859. године и преко 160 година традиционално је једна од најуспешнијих гимназија у Србији. Трећу београдску гимназију уписују најбољи ученици основних школа у Београду, а из ње излазе потпуно припремљени за даље академско образовање, о чему сведоче стотине генерација у којима се налазе врхунски светски лекари, научници, правници, уметници… Наша школа носилац је многобројних награда и признања.

Поводом 160 година рада, 2020. године додељен јој је Сретењски орден другог степена за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане и постигнуте резултате у просветној делатности. Наставници Треће београдске гимназије негују међународну сарадњу са школама широм света кроз различите пројекте и на тај начин припремају ученике на све изазове које доноси савремени свет.

Подршка ученицима је кључ успеха наше школе, како на пољу редовних школских задатака, тако и на пољу ваннаставних и ваншколских активности. Ученици Треће београдске гимназије сваке школске године су међу најбољима како на државним, тако и на међународним такмичењима и смотрама из различитих области. Оно што Трећу београдску гимназију такође чини препознатљивом јесу Гимназијада, спортско такмичење београдских гимназија, и Филмски фестивал, манифестација хуманитарног карактера, које су постале део традиције захваљујући предузетничком духу наших ученика.