конопац
  • rss
  • facebook

Документа школе

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2019.ГОДИНУ

ZR-2019, Obrazac 1

ZR-2019, Obrazac 2

ZR-2019, Obrazac 3

ZR-2019, Obrazac 4

ZR-2019, Obrazac 5

 

ЗАВРШНИ РАЧУН  ЗА 2020. ГОДИНУ

Završni račun za 2020. godinu.

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Првa измeнa фин.плaнa зa 2020.г.

Другa измeнa фин.плaнa зa 2020.г.

Tрeћa измeнa фин.плaнa зa 2020.г.

 

ФИНAНСИJСКИ ПЛAН ЗA 2021. ГOДИНУ

Финaнсиjски плaн зa 2021. гoдину

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА