GIORNALINO: наше италијанске новине

 

Учeници билингвaлних итaлиjaнскo-српских oдeљeњa, уз менторство прoф. итaлиjaнскoг jeзикa Jeлeне Гaврoвић и прoф. ликoвнe културe Taтjaне Кojић Чeхић, рeaлизују и oбjaвљују електронски часопис Tрeћe бeoгрaдскe гимнaзиje нa итaлиjaнскoм jeзику – „Giornalino“. Крoз разноврсне рубрике, интервјуе, текстове, умeтничкe рaдoвe и дизajнeрскa рeшeњa трудимо се да увек будемо креативни и иновативни. Захваљујемо свим досадашњим гостима, бившим ученицима и колегиницама са смера на сарадњи и подршци.

Gioralino n. 6 https://www.flipsnack.com/E8AA75BBDC9/br-6-giornalino.html

У овом броју сусрећете се са новим рубрикама као што су садржајна и интересантна анкета о Италији, учешће у историјској радионици, посета позоришту, рад на представи, стандардно добре арт-стране, а у оквиру забавне рубрике нисмо могли да пропустимо „In corpore sano“ на италијанском!

Gioralino n. 5 https://www.flipsnack.com/E8AA75BBDC9/br-5-giornalino.html

У петом броју се посебно бавимо нашим ђацима – бившим и садашњим, те ово издање представља својеврсну ризницу одличних ученичких ликовних радова, од фотографије до цртежа и поезије, па и самог дизајна, а ту је и истраживачки одлазак у музеј. Озбиљне друштвене теме нас уводе у број, а на крају је „провера знања“ из ренесансе кроз забавне рубрике – укрштеницу и погађалицу!

Gioralino n. 4 https://www.flipsnack.com/E8AA75BBDC9/br-4-giornalino.html

Овај број карактеришу актуелне и језичке теме, уметнички радови и текстови, узбудљив дизајн и нове разноврсне, забавне рубрике, а у интервјуу смо имали част да се упознамо са запаженим успесима наше бивше ученице.

Gioralino n. 3 https://www.flipsnack.com/E8AA75BBDC9/br-3-giornalino.html

За овај број ученици су припремили преглед школских активности, најбољих уметничких радова, сјајан интервју и друге занимљиве текстове. Поздравили смо се од матураната у нади да ћемо контакт са њима као и са свим претходним генерацијама одржати у оквиру Алумни клуба италијанских билингвалних одељења.

Gioralino n. 2 https://www.flipsnack.com/E8AA75BBDC9/br-2-giornalino.html

Као и у првом броју, ученици су се опрoбали у различитим улогама: новинара, истраживача дизајнера… Овај број карактеришу актуелне теме као што су настава на даљину, начин на који млади доживљавају живот у условима епидемије, али представља и њихове нове уметничке радове и интересовања.

Gioralino n. 1 https://www.flipsnack.com/E8AA75BBDC9/giornalino.html

Наш драги првенац, за који смо посебно везани и који је још на самом почетку поставио неке стандардне рубрике, јасну визију хармоничног споја садржаја и дизајна, али и висока очекивања!