Чланови Школског одбора Треће београдске гимназије у школској 2019/2020 су:

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ