конопац
 • rss
 • facebook

Јавне набавке

2021

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

JAВНИ ПOЗИВ –преузми

ИЗВEШTAJ O ПOСTУПКУ-преузми

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-преузми

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-преузми

 

 

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

2020

OДЛУКЕ О НАБАВЦИ УСЛУГA

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-преузми

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СТРАНА 1-преузми

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СТРАНА 2-преузми

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-преузми

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-преузми

 

 

 

2019

OДЛУКЕ О НАБАВЦИ УСЛУГA

 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-преузми

 • КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-преузми

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-преузми

 • ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА-преузми

 • ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-преузми

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-преузми

ПОНОВЉЕНА НАБАВКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НОВИ-преузми

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-преузми

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ-преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-преузми

Екскурзија ученика

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 1 – преузми

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 2 – преузми

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 3 – преузми

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 4 – преузми

Електричне енергије

 
 

2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГA


 • ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – преузми


   

OДЛУКЕ О НАБАВЦИ УСЛУГA

Намештај за кабинет за хемију

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – преузми

Кабинет за хемију

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – преузми

Екскурзија ученика

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – преузми

Електрична енергија

 • НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – преузми

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – преузми