конопац
 • rss
 • facebook

Јавне набавке

2019

OДЛУКЕ О НАБАВЦИ УСЛУГA

Екскурзија ученика

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 1 – преузми

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 2 – преузми

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 3 – преузми

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – Партија 4 – преузми

Електричне енергије

2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГA


 • ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – преузми


OДЛУКЕ О НАБАВЦИ УСЛУГA

Намештај за кабинет за хемију

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – преузми

Кабинет за хемију

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – преузми

Екскурзија ученика

 • ОРГАНЗИЈАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА – преузми

Електрична енергија

 • НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – преузми

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – преузми