ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

 

I/1 Светлана Ристић

I/2 Данијела Павић-

I/3 Сердаревић Љубиша

I/4I-Никола Китановски

I/4f-Данијела Милетић

I/5 Бранкица Павловић

I/6 Јелена Одовић

I/7- Гачић Гордана

I/8 Борка Јеремић

I/9 Стаменковић Марија

 

II1- Александра Косановић Стрижак

II2 –Ђорђе Ђурић

II3- Татјана Пирушић –

II4 (И)- Дејан Стојковац-

II4(Ф)- Драгана Вукићевић

II5-   Андријана Којић

II6 – Јовановић Зоран

II7- Љиљана Ристић

II8- Драган Горановић

II9- Брчин Сандра

 

III/1- Љиљана Јанаћковић

III/2 – Светлана Марковић

III/3-  Јелена Несторовић

III/4 (И)- Ана Петровић

III/4(Ф)- Ивана Вујић

III/5-  Драгутин Аврамовић

III/6 –Татјана Продановић

III/7-  Сузана Стошић

III/8- Анкица Борота Тишма

III/9- Ивона Пантелић

 

IV/1- Немања Степановић

IV/2 – Маја Живковић

IV/3-  Невенка Ерић

IV/4 (И)- Борис Стојановић

IV/4(Ф)-Александра Бибић Калањ,

IV/5-  Виолета Мијалчић

IV/6 –Боривоје Марковић

IV/7- Мирјана Стојковић

IV/8  Мила Младеновић

IV/9- Глигоров Марина