Библиотека има два библиотекара који са ученицима раде у две смене од 8 часова ујутро до 18:30.

 

Библиотекари:

Милена Деспотовић, наставник устава и права грађана

У непарној смени (прва и трећа година) ради средом и петком (8-14h), а у парној (друга и четврта година) понедељком, уторком и четвртком (12:30-18:30).

Контакт и-мејл адреса: mdespotovic@trecagimnazija.edu.rs

 

 

Слободанка Берић, наставник српског језика и књижевности

У непарној смени (прва и трећа година) ради понедељком, уторком и четвртком ( 9-12), у парној смени (друга и четврта година) ради средом и петком (15-18).

Контакт и-мејл адреса: slobodankaberic1@gmail.com.

 

Библиотека је и свечана сала.