конопац
 • rss
 • facebook

Активи и тимови

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ  ТИМ

 1. ДОЦ. ДР СЦ МИЛЕНКО МАЦУРА, ДИРЕКТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 5. МАРКО КУЗМАНОВИЋ
 6. ГОРАН БОГДАНОВИЋ
 7. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 8. ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
 9. МИРЈАНА МУНИШИЋ
 10. СЊЕЖАНА РАКОВИЋ
 11. ИВАНА СТОКОВИЋ
 12. МАРИЈА ПОПОВИЋ
 13. ТАМАРА ТРИПИЋ, ПРЕД. ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 14. ДРАГУТИН АВРАМОВИЋ, ПРЕДСТАВНИК РОДИТЕЉА
 15. НН, ПРЕДСТАВНИК УЧЕНИКА

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

 

 1. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА         МАРКО КУЗМАНОВИЋ
 2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ                                                          ИВАНА СТОКОВИЋ
 3. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА                    ЈЕЛЕНА ЗДРАВКОВИЋ РИСТИЋ
 4. МАТЕМАТИКА                                                             АНЂЕЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
 5. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА                        ЈЕЛИЦА МИТИЋ
 6. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА                  МАРИЈА ПОПОВИЋ
 7. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА                           МИРЈАНА МУНИШИЋ
 8. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ           ГОРАН ИЛИЋ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

 1. ДРАГАНА ИВАНОВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ДОЦ. ДР СЦ. МАЦУРА МИЛЕНКО
 3. НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
 4. ЈОВАНА ЋИРИЋ
 5. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАН
 6. БИЉАНА ТУБИЋ
 7. САЊА ОБРЕНОВИЋ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. ДОЦ ДР СЦ МИЛЕНКО МАЦУРА
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. БРАНИСЛАВ ТОДОРКОВ
 5. СЛОБОДАНКА ДЕВИЋ
 6. АНКИЦА БОРОТА ТИШМА, ЧЛАН САВЕТА РОДИТЕЉА

ТИМ  ЗА  ИНОВАЦИЈЕ  И УГЛЕДНЕ  ЧАСОВЕ

 

 1. МАРИНА НЕШОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ВЕСНА МИЛИЋ
 3. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ
 4. АНЂЕЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
 5. ОЛГА ЧОКАШ

ТИМ ЗА РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА

 

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 3. ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
 4. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 5. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
 6. МИЛЕ ВУЧИЋ

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

 1. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ВЕСНАНИКОЛОВСКИ
 4. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
 5. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ (САЈТ, СТАТИСТИКА, ЛЕТОПИС ШКОЛЕ)

 

 1. ОЛГА ЧОКАШ, КООРДИНАТОР
 2. ВЛАДАН ГРЧИЋ
 3. ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
 4. АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 5. МАРИНА НЕШОВИЋ
 6. НЕНАД ГУГЛ
 7. БИЉАНА ТУБИЋ

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ-БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. НЕНАД ГУГЛ
 3. ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
 4. МИЛОШ БАЈЛОВСКИ
 5. РАНКА МИШАНОВИЋ
 6. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 7. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

 1. МАРКО КУЗМАНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ТАЊА РАДИШИЋ
 4. АНА ДИНЧИЋ
 5. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ
 6. БРАНКА ЂИКАНОВИЋ
 7. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ
 8. САЊА АЛЕКСИЋ
 9. МИЛЕ ВУЧИЋ
 10. САЊА ОБРЕНОВИЋ

СЕКЦИЈЕ

 • ФИЛМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 • СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА – ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ
 • ДЕБАТНИ КЛУБ – ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ
 • ХОР – СЕНКА ПЕРИЦА
 • СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
 • СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
 • НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ
 • ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – МАРКО КУЗМАНОВИЋ
 • ДРАМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
 • МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА – МИЛЕ ВУЧИЋ
 • СЕКЦИЈА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ – ГОРАН БОГДАНОВИЋ