ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ  ТИМ

 1. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 5. АНА АВРАМОВИЋ
 6. БИЉАНА БУЛОВИЋ
 7. ЈЕЛЕНА МАКСОВИЋ
 8. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 9. МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ
 10. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 11. САЊА ДАМЈАНОВИЋ
 12. ПРЕДСТАВНИК РОДИТЕЉА
 13. Проф.др ИВАН РАКОЊАЦ, представник локалне самоуправе
 14. ЛУКА ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДСТАВНИК УЧЕНИКА

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

 

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ -ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ-ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 3. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА- СЛАВИЦА РАДИВОЈЕВИЋ
 4. МАТЕМАТИКА- АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 5. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА-АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 6. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА-БИЉАНА ТУБИЋ
 7. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА-ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 8. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ-САЊА АЛЕКСИЋ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД   ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,   НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
 5. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 6. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
 7. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 8. КАТАРИНА ЛУКИЋ
 9. БОРИС МАРКОВИЋ
 10. ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 5. ИВАН СИМИЋ
 6. АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 7. ТАМАРА ДОСЕВСКА
 8. ТАЊА РАДИШИЋ
 9. , ЧЛАН САВЕТА РОДИТЕЉА

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 1. БИЉАНА ТУБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 5. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 6. ГОРАН БРЕЗИЋ
 7. АНА ТОДИЋ
 8. ТАСИЋ АЛЕКСАНДАР
 9. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 3. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 4. ТАЊА РАДИШИЋ
 5. БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ
 6. ВЕСНА ЛАЗОВИЋ
 7. НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
 8. ГОРДАНА КОСТИЋ
 9. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ

 

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ЛОРА БУРАВИ РИСТИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
 5. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ
 6. ЛИДИЈА ЂУРОВИЋ ПУТНИК

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. НАТАША СПАСОЈЕВИЋ
 3. МАЊА МИЛИНОВИЋ
 4. АНА ТОДИЋ
 5. МАРИЈА ЛАЗОВИЋ
 6. БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ
 7. ГОРАН БРЕЗИЋ
 8. САЊА ДАМЈАНОВИЋ
 9. ГОРАН БОГДАНОВИЋ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. МИЛИЈАНА АНТОНИЋ
 3. МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
 4. МИРЈАНА МУНИШИЋ
 5. МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ
 6. ЛИДИЈА ЂУРОВИЋ ПУТНИК
 7. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 8. НАДА ВУЧКОВИЋ

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

 1. МИЛАН ГОРДИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 3. МИРЈАНА РАКИЋЕВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
 5. РАНКА МИШАНОВИЋ
 6. РАДИЦА АВРАМОВ
 7. БОРИС МАРКОВИЋ
 8. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ
 9. АНА АВРАМОВИЋ

 

САРАДЊА СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ

 1. МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ
 3. ГОРАН БРЕЗИЋ
 4. АТИНА ЗОРОЈА
 5. БИЉАНА БУЛОВИЋ

 

СЕКЦИЈЕ

ФИЛМСКА СЕКЦИЈА – БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ

ДЕБАТНИ КЛУБ – ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ

ХОР – СЕНКА ПЕРИЦА

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ

СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – АНА АВРАМОВИЋ

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – НЕНАД ГУГЛ

ДРАМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА – ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ

СЕКЦИЈА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ – МИЛИЈАНА АНТОНИЋ

СЕКЦИЈА ПРИМЕЊЕНЕ ФИЗИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – МИЛАН ГОРДИЋ

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 1. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 3. НЕНАД ГУГЛ
 4. БИЉАНА ТУБИЋ
 5. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 6. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 7. СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ