конопац
 • rss
 • facebook

Активи и тимови

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ  ТИМ

 1. МАРИЈА ЛАЗОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 5. БИЉАНА БУЛОВИЋ
 6. ИВАНА ЈЕЛИЋ
 7. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 8. САЊА АЛЕКСИЋ
 9. МИРЈАНА МУНИШИЋ
 10. ДРАГАНА ГРАОВАЦ
 11. НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
 12. ЈОВАНА ЋИРИЋ
 13. ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ, представник родитеља
 14. Проф.др ИВАН РАКОЊАЦ, представник локалне заједнице
 15. НЕВЕНА ПАЈКИЋ, представник ученика

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

 1. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА  БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ
 2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ                                                   ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 3. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА             БРАНКА ЂИКАНОВИЋ
 4. МАТЕМАТИКА                                                       МАРИНА НЕШОВИЋ
 5. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА                  АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 6. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА            БИЉАНА ТУБИЋ
 7. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА                    ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 8. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ    МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. ДРАГАНА ИВАНОВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
 5. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 6. МАРИНА НЕШОВИЋ
 7. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 8. КАТАРИНА ЛУКИЋ
 9. ВОЈКАН МИЛЕНКОВИЋ
 10. ЗОРИЦА СТОЈАНОВ, школска полицајка

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. ВЕСНА ПЕТРОВИЋ
 5. ВЕСНА МИЛИЋ
 6. ЧЛАН САВЕТА РОДИТЕЉА
 7. ИВАНА ЈЕЛИЋ
 8. АНА РАДУЛОВИЋ ДИНЧИЋ
 9. ЛИДИЈА ЂУРОВИЋ ПУТНИК
 10. МИЛЕ ВУЧИЋ

ТИМ  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 1. БИЉАНА ТУБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ЈЕЛИСАВЕТА ПАВЛОВИЋ
 3. МАЊА МИЛИНОВИЋ
 4. АНЂЕЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
 5. ОЛГА ЧОКАШ
 6. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 7. ГОРАН БРЕЗИЋ
 8. АНА АВРАМОВИЋ
 9. АНА ТОДИЋ
 10. НАТАША ТЕОДОРОВИЋ
 11. СЕНКА ПЕРИЦА

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 3. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 4. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 5. ТАЊА РАДИШИЋ
 6. ТАЊА ЂУРИЋ
 7. ВЕСНА ЛАЗОВИЋ
 8. АТИНА МЕДАКОВИЋ
 9. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ
 10. САЊА АЛЕКСИЋ
 11. ГОРДАНА КОСТИЋ
 12. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. СЛАВИЦА РАДИВОЈЕВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
 5. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ (САЈТ, СТАТИСТИКА, ЛЕТОПИС ШКОЛЕ)

 1. ОЛГА ЧОКАШ, КООРДИНАТОР
 2. ВЛАДАН ГРЧИЋ
 3. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 4. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 5. МАРИНА НЕШОВИЋ
 6. МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ
 7. АНА АВРАМОВИЋ
 8. НЕНАД ГУГЛ

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ-БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. НЕНАД ГУГЛ
 3. МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
 4. АТИНА МЕДАКОВИЋ
 5. РАНКА МИШАНОВИЋ
 6. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 7. АНА РАДУЛОВИЋ ДИНЧИЋ
 8. НЕВЕНКА МИЛИЧИЋ
 9. АНЕТА ПАНТИЋ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. МИЛЕ ВУЧИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ТАЊА РАДИШИЋ
 4. АНА РАДУЛОВИЋ ДИНЧИЋ
 5. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ
 6. МАРИЈА ЛАЗОВИЋ
 7. ЈОВАНА ЋИРИЋ
 8. САЊА АЛЕКСИЋ
 9. САЊА ДАМЈАНОВИЋ
 10. САЊА ОБРЕНОВИЋ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ВЛАДАН ГРЧИЋ
 3. МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
 4. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ
 5. МИРЈАНА МУНИШИЋ
 6. САЊА АЛЕКСИЋ
 7. ЛОРА БУРАВИ РИСТИЋ
 8. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 9. ЉИЉАНА МАНЧИЋ

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. МИЛАН ГОРДИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
 3. БРАНКА ЂИКАНОВИЋ
 4. НАДА ВУЧКОВИЋ
 5. РАНКА МИШАНОВИЋ
 6. САЊА ДАМЈАНОВИЋ
 7. БОРИС МАРКОВИЋ
 8. СЊЕЖАНА РАКОВИЋ
 9. МИЛЕ ВУЧИЋ

САРАДЊА СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ

 1. ГОРАН БОГДАНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
 3. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 4. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ

СЕКЦИЈЕ

ФИЛМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН

СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА – НЕВЕНКА МИЛИЧИЋ, ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ

ДЕБАТНИ КЛУБ – ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ, НЕВЕНКА МИЛИЧИЋ

ХОР – СЕНКА ПЕРИЦА

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ

СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – АНА АВРАМОВИЋ

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – МАРКО КУЗМАНОВИЋ

ДРАМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА – ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ

СЕКЦИЈА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ – ГОРАН БОГДАНОВИЋ

СЕКЦИЈА ПРИМЕЊЕНЕ ФИЗИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – МИЛАН ГОРДИЋ