ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ  ТИМ

 

 1. МАРИЈА ЛАЗОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 5. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 6. БИЉАНА БУЛОВИЋ
 7. ЈЕЛЕНА МАКСОВИЋ
 8. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 9. МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ
 10. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 11. САЊА ДАМЈАНОВИЋ
 12. ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 13. БОРИС МАРКОВИЋ
 14. ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ, представник родитеља
 15. Проф.др ИВАН РАКОЊАЦ, представник локалне самоуправе
 16. БОЈО БОЈОВИЋ, ПРЕДСТАВНИК УЧЕНИКА

 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

 

 1. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА –   ГОРДАНА КОСТИЋ
 2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ-                                                          ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 3. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА                   БРАНКА ЂИКАНОВИЋ
 4. МАТЕМАТИКА                                                                 АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 5. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА                         АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 6. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА                  БИЉАНА ТУБИЋ
 7. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА                           ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 8. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ          МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ , НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
 5. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 6. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
 7. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 8. КАТАРИНА ЛУКИЋ
 9. ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
 10. ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 5. САРА ПЕШИЋ
 6. АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 7. ЛИДИЈА ЂУРОВИЋ ПУТНИК
 8. ТАЊА РАДИШИЋ
 9. ГОРАН БОЈОВИЋ, ЧЛАН САВЕТА РОДИТЕЉА

 

 

ТИМ  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

 1. БИЉАНА ТУБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. МАЊА МИЛИНОВИЋ
 3. АНА СЕКУЛИЋ
 4. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 5. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 6. ГОРАН БРЕЗИЋ
 7. АНА ТОДИЋ
 8. ТАСИЋ АЛЕКСАНДАР
 9. СЕНКА ПЕРИЦА

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 3. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 4. ТАЊА РАДИШИЋ
 5. ТАЊА ЂУРИЋ
 6. ВЕСНА ЛАЗОВИЋ
 7. НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
 8. ГОРДАНА КОСТИЋ
 9. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ

 

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

 1. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ЛОРА БУРАВИ РИСТИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
 5. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ

 

 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. НЕНАД ГУГЛ
 3. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
 4. АТИНА МЕДАКОВИЋ
 5. РАНКА МИШАНОВИЋ
 6. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 7. АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 8. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ
 9. БРАНИСЛАВ ТОДОРКОВ

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

 1. АНА СЕКУЛИЋ, КООРДИНАТОР
 2. НАТАША СПАСОЈЕВИЋ
 3. АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 4. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ
 5. МАРИЈА ЛАЗОВИЋ
 6. БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ
 7. ГОРАН БРЕЗИЋ
 8. САЊА ДАМЈАНОВИЋ
 9. САЊА ОБРЕНОВИЋ

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 3. МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
 4. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
 5. МИРЈАНА МУНИШИЋ
 6. МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ
 7. ЛИДИЈА ЂУРОВИЋ ПУТНИК
 8. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 9. НАДА ВУЧКОВИЋ

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

 1. МИЛАН ГОРДИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 3. СЛОБОДАНКА ДЕВИЋ
 4. НАДА ВУЧКОВИЋ
 5. РАНКА МИШАНОВИЋ
 6. РАДИЦА АВРАМОВ
 7. БОРИС МАРКОВИЋ
 8. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ
 9. АНА АВРАМОВИЋ

 

САРАДЊА СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ

 

 

 1. ГОРАН БОГДАНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 3. НЕНАД ГУГЛ
 4. СЛАВИЦА РАДИВОЈЕВИЋ

 

 

 

 

СЕКЦИЈЕ

ФИЛМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН

СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА –ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ

ДЕБАТНИ КЛУБ – ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ

ХОР – СЕНКА ПЕРИЦА

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ

СПОРТСКА СЕКЦИЈА – ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – АНА АВРАМОВИЋ

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – НЕНАД ГУГЛ

ДРАМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА – СЛОБОДАНКА ДЕВИЋ

СЕКЦИЈА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ – ГОРАН БОГДАНОВИЋ

СЕКЦИЈА ПРИМЕЊЕНЕ ФИЗИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – МИЛАН ГОРДИЋ