Активи и тимови

школска 2022-2023. година

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ  ТИМ

 1. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 5. АНА АВРАМОВИЋ
 6. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
 7. МАРИНА НЕШОВИЋ
 8. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 9. МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ
 10. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 11. АНА ТОДИЋ
 12. представник родитеља
 13. Проф.др ИВАН РАКОЊАЦ, представник локалне самоуправе
 14. ВУК ТРПКОВИЋ, ПРЕДСТАВНИК УЧЕНИКА

 

 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

 

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ             ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ             ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ
 3. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА СЛАВИЦА РАДИВОЈЕВИЋ
 4. МАТЕМАТИКА             ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ
 5. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 6. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА БИЉАНА ТУБИЋ
 7. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 8. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Др ГОРАН БРЕЗИЋ

 

 

 

ТИМ  ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД   ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,   НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
 5. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 6. МИЛАН ГОРДИЋ
 7. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 8. КАТАРИНА ЛУКИЋ
 9. БОРИС МАРКОВИЋ
 10. ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 5. ИВАН СИМИЋ
 6. АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
 7. ТАМАРА ДОСЕВСКА
 8. ГОРАН БОГДАНОВИЋ
 9. , ЧЛАН САВЕТА РОДИТЕЉА

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 1. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ
 3. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
 4. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 5. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 6. АЛЕКСАНДАР ТАСИЋ
 7. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН
 8. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 9. БИЉАНА ТУБИЋ

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ, КООРДИНАТОР
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. ЈЕЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ
 5. НАДА ВУЧКОВИЋ
 6. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 7. ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
 8. ГОРДАНА КОСТИЋ
 9. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ

 

ТИМ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР
 3. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 4. ЛОРА БУРАВИ РИСТИЋ
 5. ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
 6. БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ
 7. ЛИДИЈА ЂУРОВИЋ ПУТНИК

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. САЊА ОБРЕНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. НАТАША СПАСОЈЕВИЋ
 3. МАЊА МИЛИНОВИЋ
 4. КАТАРИНА МИТРИЋ
 5. МАРИЈА ЛАЗОВИЋ
 6. БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ
 7. ОЛИВЕРА ВЕЉОВИЋ ТРИПКОВИЋ
 8. АНА СЕКУЛИЋ
 9. ГОРАН БОГДАНОВИЋ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 1. ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. МИЛИЈАНА АНТОНИЋ
 3. АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
 4. БРАНИСЛАВ ТОДОРКОВ
 5. САЊА АЛЕКСИЋ
 6. ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ
 7. ЈЕЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ
 8. ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. САЊА ОБРЕНОВИЋ
 3. МИЛИЈАНА АНТОНИЋ
 4. ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
 5. ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ
 6. БОРИС МАРКОВИЋ
 7. АНА АВРАМОВИЋ
 8. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ

САРАДЊА СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ

 1. ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ, КООРДИНАТОР
 2. МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
 3. ТАСИЋ АЛЕКСАНДАР
 4. МИЈАТОВИЋ РАДОСЛАВ
 5. ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ

СЕКЦИЈЕ

ФИЛМСКА СЕКЦИЈА – ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН

ДЕБАТНИ КЛУБ – ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ

ХОР – СЕНКА ПЕРИЦА

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ

СПОРТСКА СЕКЦИЈА – МЛАДЕН ДЕЛЕТИЋ

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – БИЉАНА БОГОЈЕВИЋ

ДРАМСКА СЕКЦИЈА – СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА – ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ

СЕКЦИЈА РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ – МИЛИЈАНА АНТОНИЋ

СЕКЦИЈА ПРИМЕЊЕНЕ ФИЗИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – МИЛАН ГОРДИЋ

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 1. ЈЕЛЕНА КРУЧИЧАНИН, КООРДИНАТОР
 2. ОЛГА ЧОКАШ, ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 3. БИЉАНА ТУБИЋ
 4. ТАТЈАНА КОЈИЋ ЧЕХИЋ
 5. ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
 6. СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ