Полагање Пријемног испита је у суботу и недељу 25. и 26.05.2019.године у 10 часова.

Ученици који су пријављени за полагање пријемног испита из страног језика, дужни су да дођу у школу 30 минута пре почетка полагања теста, како би могли да се сместе у одговарајућу учионицу.

Потребно је да сви ученици буду у одговарајућим учионицама до 09:45 часова. Почетак је у 10 часова.

Потребно је да ученици понесу на полагање ђачку књижицу и прибор за писање.

Ученици се распоређују по учионицама и седе у клупама које су под редним бројем, под којим је ученик уписан у јединственом списку ученика.

На пријемном испиту се проверавају четири језичке вештине на нивоу А2 према Образовним стандардима за крај обавезног образовања – страни језик. Пријемни испит се састоји из писменог теста и усмене провере занања страног језика.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Писмени тест траје 90 минута на следећи начин:

  1. први део теста провера вештине разумевања слушањем-20 минута

               Кандидати три пута слушају текст који се емитује или чита од стране лектора или члана Комисије.

               Кандидати прво слушају текст. После првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 минута).

               За време другог слушања кандидати истовремено прате задатке.

               Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

  2.провера вештине разумевања читањем-трајање 30 минута

 3.провера вештине писања састава-трајање 40 минута – За састав се очекује да има 100-120 речи.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање укупно 9 бодова.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора. На усменој провери знања кандидат може да оствари највише 5 бодова.

Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута.

Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

__________________________________________________________________________________

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ 

Прелиминарни резултати пријемног испита, за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику, биће истакнути у Трећој београдској гимназији  у среду 05.06.2019.године;

__________________________________________________________________________________

УВИД У ТЕСТ, ПОДНОШЕЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ ЖАЛБИ И РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБАМА

Увид у тест ученика, подношење и решавање евентуалних жалби на резултате пријемног испита у самој школи је у четвртак 06.06.2019.године од 08-16 часова; Приговор се подноси уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада.

___________________________________________________________________________________

ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА

Коначни резултати пријемног испита биће објављени у трећој београдској гимназији у петак 07.06.2019.године  до 12 часова.

_________________________________________________________________________________

Оставите одговор