конопац
  • rss
  • facebook

Волите људе, волите школу и желите нешто да промените.
Придружите нам се ми имамо визију.

Визија

Савремена, ефикасна образовна установа, која свој рад обавља по највишим стандардима савременог менаџмента.

Мисија

Пружање квалитетне образовне услуге на достојанствен начин, уз ефикасно коришћење постојећих решења, континуелан рад на унапређењу међуљудских односа, стицања знања и вештина запослених,  у остваривању синергетских ефеката.

Мисија Школе је да обезбедимо услове за добре и правичне односе  између запослених и менаџмента школе за ефикасно активирање материјалних, финансијских и људских ресурса, у контексту циљева и стратешких решења  за њихово остваривање.

Да обучимо и мотивишемо људе да постану синоним за процес узајамног учења и усавршавња, заснован на дугорочним односима и заједничкој судбини.

ХОЋЕМО ДА НАША ШКОЛА, У СКЛАДУ СА СВОЈОМ ТРАДИЦИЈОМ, И ДАЉЕ БУДЕ ПОЖЕЉНА, EФИКАСНА И АТРАКТИВНА ЗА ПРОФЕСОРЕ, УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ И ДА ИЗ ЊЕ ИЗЛАЗЕ УЧЕНИЦИ СПРЕМНИ ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ.

Вредности

Стручан, одговоран и посвећен однос према ученицима и међусобни односи запослених засновани на толенрацији, уважавању и праведности.

Да схватимо стварне потребе нас самих боље од било кога другог и да заједно тежимо њиховом остваривању.

Желимо да будемо савремена школа у коју ученици радо долазе, јер је настава у њој савремена, квалитетна и ефикасна, да применом нових наставних метода и савремених информационо-комуникационих технологија стручни кадар реализује прилагођене наставне планове и програме, уважавајући индивидуалне способности ученика.