НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА ДАНА 21.5.2023. ГОДИНЕ ПОЗИВАЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:

ОД 10:00 ДО 11:00 ОД 11:00 ДО 12:00 ОД 12:30 ДО 13:30
и1029 и1032 и1006
и1035 и1009 и1024
и1011 и1033 и1010
и1036 и1007 и1005
и1020 и1016 и1028
и1034 и1019 и1027

 

НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ДАНА 21.5.2023. ГОДИНЕ ПОЗИВАЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:

ОД 10:00 ДО 11:00 ОД 11:00 ДО 12:00 ОД 12:30 ДО 13:30 ОД 13:30 ДО 14:30
ф1050 ф1020 ф1035 ф1049
ф1002 ф1021 ф1036 ф1062
ф1004 ф1022 ф1037 ф1052
ф1006 ф1023 ф1038 ф1053
ф1007 ф1024 ф1039 ф1054
ф1008 ф1025 ф1040 ф1055
ф1009 ф1026 ф1041 ф1056
ф1010 ф1027 ф1042 ф1057
ф1012 ф1028 ф1043 ф1058
ф1014 ф1029 ф1044 ф1059
ф1015 ф1030 ф1045 ф1060
ф1016 ф1031 ф1046 ф1061
ф1017 ф1032 ф1047 ф1063
ф1018 ф1033 ф1048 ф1064
ф1019 ф1034 ф1051