УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ОБАВЉАЋЕ СЕ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ
ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

велика школа мала школа
одељењe време уписа одељењe време уписа
II РАЗРЕД
26.8.2020.
II4i+II4it 9.00-9.30 II1 9.00-9.30
II4f 9.45-10.15 II3 9.45-10.15
II2 10.30-11.00 II5 10.30-11.00
II6 11.15-11.45 II7 11.15-11.45
II9 12.00-12.30 II8 12.00-12.30
 
III РАЗРЕД
27.8.2020.
III1 9.00-9.30 III5 9.00-9.30
III2 9.45-10.15 III6 9.45-10.15
III3 10.30-11.00 III7 10.30-11.00
III4i 11.15-11.45 III8 11.15-11.45
III4f 12.00-12.30 III9 12.00-12.30
 
IV РАЗРЕД
28.8.2020.
IV1 9.00-9.30 IV5 9.00-9.30
IV2 9.45-10.15 IV6 9.45-10.15
IV3 10.30-11.00 IV7 10.30-11.00
IV4i 11.15-11.45 IV8 11.15-11.45
IV4f 12.00-12.30 IV9
12.00-12.30