РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ВЕЛИКОЈ ШКОЛИ

1/1 ПОНЕДЕЉАК, 31.8. од 18 часова
1/2 ПОНЕДЕЉАК, 31.8. од 17 часова
1/3 ПОНЕДЕЉАК, 31.8. од 19 часова
1/4и УТОРАК, 1.9. од 18 часова
1/4ф УТОРАК, 1.9. од 19 часова
1/5 СРЕДА, 2.9. од 18 часова
1/6 СРЕДА, 2.9. од 19 часова
1/7 ЧЕТВРТАК, 3.9. од 18 часова
1/8 ЧЕТВРТАК, 3.9. од 19 часова
1/9 ПЕТАК, 4.9. од 18 часова
1/10 ПЕТАК, 4.9. од 19 часова