Секција постоји у школи уназад неколико година. Циљ секције је  да се ученици анимирају за озбиљније програмирање и евентуално учествовање на такмичењима.

План је да се једном недељном одржавају предавања и консултације са ученицима. Програмски језик за рад у оквиру секције је C++.

Планом је предвиђено да се у току првог полугодишта пређу појмови класа, објеката, наслеђивања, полиморфизама и алгоритама, а да се у току другог полугодишта научено примени на решавању задатака са претходних такмичења, што можемо видети и у табели:

НАСТАВНА ТЕМА БРОЈ ЧАСОВА
Увод у објектно оријентисано програмирање 4
Класе – основни појмови 10
Класе – напредни појмови 10
Израда задатака са такмичења 13

 

Богдановић Горан,

професор рачунарства и информатике