Школска година 2020/2021. почиње у уторак, 1.9.2020.године.

Настава за ученике првог и трећег разреда почиње у 8 часова,  а за ученике другог и четвртог разреда у 14 часова.

 

Смене ће се мењати на сваке две недеље.

Часови ће трајати по 30 минута.

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

Прва смена Друга смена
1 8:00 – 8:30 14:00 – 14:30
2 8:35 – 9:05 14:35 – 15:05
3 9:25 – 9:55 15:25 – 15:55
4 10:00 – 10:30 16:00 – 16:30
5 10:35 – 11:05 16:35 – 17:05
6 11:10 – 11:40 17:10 – 17:40
7 11:45 – 12:15 17:45 – 18:15

ПОДЕЛА УЧЕНИКА НА ГРУПЕ ВРШИ ЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

ПОДЕЛА УЧЕНИКА НА ГРУПЕ ПО РАЗРЕДИМА