У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ И  ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ И ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР КОЈИ УЧЕНИЦИ МОГУ ИМАТИ КОД СЕБЕ ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА.

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР

Упутство за кандидате и за њихове родитеље,