ОБАВЕШТЕЊЕ

за упис ученика у први разред

 

 

Приликом уписа ученика у први разред потребно је да родитељ, односно дуги законски заступник достави попуњен и потписан Образац ПУ (Пријава за упис ученика у средњу школу):

 

  1. Обавезно у пријави назначити да ли се ученик опредељује да похађа наставу из предмета грађанско васпитање или верска настава.

 

  1. У рубрици Напомена/уписати два изборна програма(пожељно је да ученик наведе и трећи изборни програм, као алтернативу, у случају да нема довољно пријављених ученика за формирање група  ), која ће ученик похађати, а која се бирају од укупно понуђена 4 изборна програма (детаљније информације о изборним програмима на сајту школе).

Потребно је да се у обрасцу пријаве упише контакт телефон родитеља.

ИЗБОРНИ-ПРОГРАМ-ТРEЋА-ГИМНАЗИЈА

директор школе

Олга Чокаш