конопац
 • rss
 • facebook

Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума:

 • доц.  др сц. МАЦУРА МИЛЕНКО – директор
 • Сања Обреновић – педагог
 • ДРАГАНА  ИВАНЧЕВИЋ  БУМБИЋ  -психолог
 • Марко Кузмановић – председник стручног Већа српски језик и књижевност
 • Јелица Митић Јокић – председник стручног Већа рачунарства и информатике
 • Анђелка Милосављевић – председник стручног Већа за математику
 • Горан Илић – председник стручног Већа за физичко васпитање
 • Мирјана Мунишић – председник стручног Већа уметности
 • Јелена Здравковић Ристић – председник стручног Већа природних наука
 • Ивана Стоковић – председник стручног Већа за стране и класичне језике
 • Марија Поповић – председник стручног Већа друштвених наука
 • Весна Николовски – председник Актива за развој школског програма
 • Олга Чокаш – председник Актива за школско развојно планирање