конопац
 • rss
 • facebook

Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума:

 • Миодраг Савовић – в.д. директор
 • Сања Обреновић – педагог
 • Драгана Иванчевић Бумбић  -психолог
 • Биљана Богојевић – председник стручног Већа српски језик и књижевност
 • Александар Тасић- председник стручног Већа рачунарства и информатике
 • Марина Нешовић – председник стручног Већа за математику
 • Горан Брезић – председник стручног Већа за физичко васпитање
 • Бранислав Тодорков – председник стручног Већа уметности
 • Јелена Здравковић Ристић – председник стручног Већа природних наука
 • Предраг Богдановић– председник стручног Већа за стране и класичне језике
 • Биљана Тубић – председник стручног Већа друштвених наука
 • Олга Чокаш – председник Актива за школско развојно планирање
 • Оливера Вељовић Трипковић