ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Васић Драгана ПМФ директор
Раковић Сњежана Географски факултет координатор наставе
Деспотовић Милена Правни факултет координатор наставе
Јовановић Славица Филолошки факултет координатор наставе
Радојчић Анкица Биолошки факултет координатор наставе
Обреновић Сања Филозофски факултет педагог
Пушељић Надежда Филозофски факултет психолог
Тадић Славко Филозофски факултет библиотекар
Јаковљевић Јелена Филолошки факултет библиотека
Петровић Јасна Филозофски факултет библиотека

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

Лукић Катарина Правни факултет секретар
Ковачевић Гордана Економски факултет шеф рачуноводства
Королија Љубица Средња економска школа благајник
Мировић Владанка Средња економска школа административни радник

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Јеленић Бранко ВКВ Домар
Арамбашић Мира основна школа спремачица
Андрић Душанка основна школа Спремачица
Алексић Левтерка основна школа Спремачица
Вујасиновић Мара основна школа Спремачица
Илић Љиља основна школа Спремачица
Ивановић Велика основна школа Спремачица
Лазић Јелица основна школа Спремачица
Давитков Рада основна школа Спремачица
Илић Слађана основна школа Спремачица
Стојановић Мирјана основна школа Спремачица
Паригрос Хајналка основна школа Спремачица
Николић Јулишка основна школа Спремачица