ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Васић ДраганаПМФдиректор
Раковић СњежанаГеографски факултеткоординатор наставе
Деспотовић МиленаПравни факултеткоординатор наставе
Јовановић СлавицаФилолошки факултеткоординатор наставе
Радојчић АнкицаБиолошки факултеткоординатор наставе
Обреновић СањаФилозофски факултетпедагог
Пушељић НадеждаФилозофски факултетпсихолог
Тадић СлавкоФилозофски факултетбиблиотекар
Јаковљевић ЈеленаФилолошки факултетбиблиотека
Петровић ЈаснаФилозофски факултетбиблиотека

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА

Лукић КатаринаПравни факултетсекретар
Ковачевић ГорданаЕкономски факултетшеф рачуноводства
Королија ЉубицаСредња економска школаблагајник
Мировић ВладанкаСредња економска школаадминистративни радник

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Јеленић БранкоВКВДомар
Арамбашић Мираосновна школаспремачица
Андрић Душанкаосновна школаСпремачица
Алексић Левтеркаосновна школаСпремачица
Вујасиновић Мараосновна школаСпремачица
Илић Љиљаосновна школаСпремачица
Ивановић Великаосновна школаСпремачица
Лазић Јелицаосновна школаСпремачица
Давитков Радаосновна школаСпремачица
Илић Слађанаосновна школаСпремачица
Стојановић Мирјанаосновна школаСпремачица
Паригрос Хајналкаосновна школаСпремачица
Николић Јулишкаосновна школаСпремачица