конопац
  • rss
  • facebook

Професори


МОЛИМ АКТИВЕ ДА РАДИ БОЉЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДРЕДЕ ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА КОЈИ ЋЕ ОБЈЕДИНИТИ ПЛАН УСАВРШАВАЊА ИЗ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ (акрдитовани семинари из Каталога)  И ПЛАН УСАВРШАВАЊА УНУТАР УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ЗА СВАКОГ ЧЛАНА АКТИВА И ПОСЛАТИ НА АДРЕСУ:

marina_nesovic@yahoo.com

 

РУКОВОДИОЦИ АКТИВА СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

МОЛИМ ВАС ДА  У СКЛАДУ СА НОВИМ ОБРАСЦЕМ  ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОРИГУЈЕТЕ СВОЈЕ ГОДИШЊЕ ПЛАНОВЕ 

 

  • остале образце( годишњи план рада наставника, оперативни план рада наставника, припрема за час) можете преузети у елсктронској библиотекци у секцији пп материјали
План рада стручног већа (план рада стручних већа 2015/2016) и годишње планове по предметима (са циљем и садржајем ) као и планове за додатну и допунску наставу слати на адресу marina_nesovic@yahoo.com.
ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА:

креирани блогови професора

име презиме Адреса блога
Андријана Адамовић www.srpskicas.wordpress.com/
Сања Алексић www.fiskulturauskoli.wordpress.com/
Светлана Бабић www.hablsvemir.wordpress.com/
Марко Банковић www.francuskinanote.wordpress.com/
Горан Богдановић www.ooobjekti.wordpress.com/
Лора БоураоуиРистиц www.laclassedelora.wordpress.com
Јасминка Браница www.psihologijaija.wordpress.com/
Горан Брезић www.odbojka2.wordpress.com
Јована Ћирић www.filozofijaonline.wordpress.com/
Олга Чокаш www.englishonlineblog.wordpress.com
Милена Деспотовић www.despotovicmilena55.wordpress.com
Слободанка Девић www.matistorijskecinjenice.wordpress.com
Ана ДинчићРадуловић www.adincic.wordpress.com/
Марина Ђуришић www.djurisicmarina.wordpress.com/
Александра Џамић www.psihoblogovanje.wordpress.com/
Ненад Гугл www.geometrijarazmisljanja.wordpress.com
Драгана ИванчевићБумбић www.psihoskola.wordpress.com
Јелена Јаковљевић www.putdoknjige.wordpress.com/
Андријана Којић www.talesadorno.wordpress.com
Јелена Кручичанин www.ucionicasrpskog.wordpress.com
Љиљана Кумрић www.ljiljanak.wordpress.com
Тања Лазовић www.lazovictanja.wordpress.com/
Милица Марковић www.leptira.wordpress.com/
Биљана Мијајловић www.istorijaonline.wordpress.com/
Весна Милић www.vesnaenglishdotcom.wordpress.com/
Мања Милиновић www.istorijskikutak.wordpress.com/
Војкан Милосављевић www.vojkantreca.wordpress.com/
Владимир Минић www.istorijafilozofije.wordpress.com/
Ранка Мишановић www.hemijablog.wordpress.com/
Јелица МитићЈокић www.informatika2i4zagimnaziju.wordpress.com
Мирјана Мунишић www.mmunisic.wordpress.com
Весна Николовски www.vecanemica.wordpress.com
Сања Обреновић www.sanjadidaktika.wordpress.com/
Душан Омчикус www.herodot22.wordpress.com
Драгана Павловић www.draganapavlovic07.wordpress.com
Сенка Перица www.muzikazadusu.wordpress.com/
Ивана Пешић www.ivancica12.wordpress.com/
Јасна Петровић www.svetlotamno.wordpress.com/
Маша Полилло www.masapolillo.wordpress.com/
Марија Поповић www.filozofijazaucenike.wordpress.com/
Тања Радишић www.fizikablog.wordpress.com
Анкица Радојчић www.biologijatreca.wordpress.com
Наташа Радовановић www.italijanskilekcije.wordpress.com
Сњежана Раковић www.snjezanarakovic.wordpress.com/
Јелена РистићЗдравковић www.hemijaonline.wordpress.com
Љиљана Симовић www.biotrecagimnazija.wordpress.com/
Ђурдја Станковић www.samoseminar.wordpress.com/
Нада Степановић www.leconsfrancaisnada.wordpress.com/
Љиљана Стојадиновић www.pozitivnageografija.wordpress.com/
Ивана Стоковић www.englishlessonsiv.wordpress.com/
Биљана Тубић www.biljanatubic.wordpress.com
Драгана Васић www.infotrionline.wordpress.com/
Саша Вешић www.infonastava.wordpress.com/
Миле Вучић www.mategim.wordpress.com
Нада Вучковић www.nadavuckovic.wordpress.com
Василија Зечевић www.matematikavz.wordpress.com
Зорана Матићевић www.societasveritas.wordpress.com/
Наталија Милинковић www.discamus.wordpress.com
Анђелка Милосављевић www.ucimomatu.wordpress.com