Први  разред

Септембар

 1. Упознавање са ученицима, школски календар, распоред часова
 2. Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове  дужности
 3. Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања
 4. Анкета о безбедности ученика

Октобар:

 1. Технике учења – рад са психологом
 2. Тајни пријатељ (игра, циљ: међусобно упознавање ученика)
 3. Моја школа – жеље и очекивања
 4. Планирање ваннаставних активности

Новембар:

 1. Тема по избору ученика
 2. Крај првог тромесечја – анализа успеха
 3. Где ме жуља ципела – разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, узајамна помоћ
 4. Планирање новогодишње хуманитарне акције

Децембар:

 1. Свет без насиља (радионица)
 2. Људска права (поводом међународног дана људских права, 10.)
 3. Недеља лепих порука
 4. Крај првог полугодишта

Јануар:

 1. Активности Ђачког парламента

Фебруар:

 1. Облици зависности (уводна радионица)
 2. Радионица о алкохолу (радионица)
 3. Наставак радионице
 4. Школски простор – очување

Март:

 1. Зелени свет (радионица)
 2. Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа
 3. Шта ме брине, а шта ме радује
 4. Тема по избору ученика

Април:

 1. Спортски дан (поводом 10. априла, светског дана здравља)
 2. Треће тромесечје – анализа
 3. Припрема за екскурзију

Мај:

 1. Екскурзија – шта, како, зашто
 2. Час осмеха (вицеви, музика, имитације)
 3. Тема по избору ученика

Јун:

 1. Припреме за крај школске године
 2. Моје жеље и очекивања (поређење са почетним)
 3. Анализа рада и успеха

Други разред

Септембар:

 1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених, избор заједнице
 2. Мере (не)кажњавања
 3. Припреме за екскурзију
 4. Анкета о безбедности

Октобар

 1. После екскурзије – анализа, за – против
 2. Кад бих био директор – предлози  за унапређење наставе
 3. Тема по избору ученика

Новембар:

 1. Идеје за Ђачки парламент, ваннаставне активности
 2. Успех на крају првог тромесечја
 3. Не дам своје здравље (радионица)
 4. Здраве и нездраве навике

Децембар:

 1. Мере поправљања успеха
 2. Људска права (поводом 10. дец.)
 3. Недеља лепих порука
 4. Крај првог полугодишта

Јануар:

 1. Организовање хуманитарне акције

Фебруар:

 1. Радионица о дрогама (радионица)
 2. Наставак радионице
 3. Конфликти и начини решавања
 4. Информације о сајтовима са понудама за стипендије за ученике и студенте

Март:

 1. Стваралаштво ученика (неки конкурс и сл.)
 2. Зелени свет (радионица)
 3. Простор око мене – предлози
 4. Тема по избору ученика

Април

 1. Спортски дан
 2. Треће тромесечје – анализа
 3. (Не)пожељно облачење

Мај:

 1. Догодило се на данашњи дан
 2. Зашто сам радије на Фејсбуку него напољу
 3. Шта ме опушта – предлози
 4. Тема по избору ученика

Јун:

 1. На крају желим да кажем
 2. Крај другог полугодишта – резултати
 3. А за следећу годину … (сугестије, предлози)

Трећи разред

Септембар:

 1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака
 2. Утврђивање правила понашања
 3. Припреме за екскурзију
 4. Анкета о безбедности

Октобар:

 1. После акскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију
 2. Ваннаставне активности, Ђачки парламент
 3. Тема по избору ученика

Новембар:

 1. Вишеструке интелигенције; моја доминантна интелигенција и стил учења
 2. Успех на крају првог тромесечја
 3. Мере за побољшање успеха
 4. Слушање у „облацима“ http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/08_radionica.pdf

Децембар:

 1. AIDS – шта у ствари знам о томе
 2. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар)
 3. Недеља лепих порука
 4. Крај првог полугодишта

Јануар:

 1. Ученичко предузетништво (радионица)

Фебруар:

 1. Сексуално преносиве болести (радионица)
 2. Наставак радионице
 3. Свет без насиља (радионица)
 4. Акција улепшавања и уређења школског простора

Март:

 1. Зелени свет (радионица)
 2. Моја препорука – филм, музика, концерти, књиге, часописи
 3. Слободно време
 4. Тема по избору ученика

Април:

 1. Спортски дан
 2. Треће тромесечје – анализа успеха
 3. Аутизам у сајбер свету

Мај:

 1. Догодило се на данашњи дан
 2. Предрасуде и како их савладати
 3.  Исти, а другачији (Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој 21. мај)
 4. Тема по избору ученика

Јун:

 1. Испричаћу вам нешто лепо
 2. А за следећу годину … (сугестије, предлози)
 3. Крај школске године

Четврти  разред

Септембар:

 1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака
 2. Утврђивање правила понашања
 3. Припреме за екскурзију
 4. Анкета о безбедности

Октобар:

 1. После акскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију
 2. Ваннаставне активности, Ђачки парламент
 3. Тема по избору ученика

Новембар:

 1. Помоћ млађим ученицима
 2. Успех на крају првог тромесечја
 3. Мере за побољшање успеха
 4. Паметан потошач (радионица)

Децембар:

 1. Полагање матуре – информације
 2. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар)
 3. Недеља лепих порука
 4. Крај првог полугодишта

Јануар:

 1. Разговор о прослави матуре

Фебруар:

 1. Ментално здравље (радионица)
 2. Наставак радионице
 3. Свет без насиља (радионица)
 4. Добровољно давање крви

Март:

 1. Зелени свет (радионица)
 2. Припрема за студирање – презентација факултета, проф. оријентација
 3. Договор о Carеer day
 4. Тема по избору ученика

Април:

 1. Спортски дан
 2. Треће тромесечје – анализа успеха
 3. Припрема матурантске параде

Мај:

 1. (Не)радо се присећам својих школских дана (разговор, анегдоте ..)
 2. Предлози за похвале и награде ученицима
 3. Крај школске године

 

Упутсво за одељењске старешине

Први разред

Тајни пријатељ – ученици пишу своје име на цедуљу, стављају цедуље у шешир или капу и сваки ученик извлачи једну цедуљу. Следећих недењу дана треба да буде тајни пријатељ особи чије име је извукао, та особа не сме да зна ко јој оставља у ранац чоколадице, поруке лепе садржине, шаље СМС и сл. Игру увести на претходном часу, а на часу предвиђеном за ову игру извршити евалуацију и дискусију.

Моја школа, жеље и очекивања – После разговора, ученици пишу своја очекивања од гимназије. Те цедуље треба сачувати и отворити на крају школске године, када треба продискутовати са ученицима колико су њихова очекивања испуњена и разлоге томе

За све

Недеља лепих порука  – Ученици читаве недеље остављају лепе поруке на за то предвиђеном простору (као у Јулијином кући у Верони). Исто се односи и на професоре.

За часове поред којих пише радионица, већ постоје готове радионице, које само треба копирати.

Спортски дан представља дан без наставе, организује се поводом Светског дана здравља и предвиђа спортске активности и такмичења професора, ученика и родитеља на Ади.

Тема по избору ученика –  обављање текућих шпослова, правдање часова, проблеми у настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају

За трећи разред – Исти, а другачији

Ученици на претходном часу добију задатак да се удубе у живот неке особе из свог окружења, која се разликује од њих (са посебним потребама, ромске националности, слабијег материјалног стања итд). На следећем часу треба да известе остале о животу те особе и да се поведе дискусија о томе.

За четврти разред

Carrer day – Идеја је да се организује састанак заинтересованих ученика са бившим ђацима, родитељима, јавним личностима, који би причали о развоју своје каријере