ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

   Школске 2012/2013 у оквиру Клуба Треће београдске гимназије са радом је почела литерарна секција. Циљ секције је да окупља талентоване и заинтересоване ученике за писање, читање, креативно размишљање и уопште књижевност. Намера је да секција оствари континуитет у раду и да помогне свим ученицима који желе да се усавршавају у пољу књижевности.

Циљ секције у првом полугодишту условно би се могао назвати Конкурс Борислав Пекић.  С обзиром да је наша школа домаћин књижевног конкурса који носи име нашег најпознатијег ђака, Борислава Пекића, и с увидом у огромни књижевни потенцијал наших садашњих ђака, секција има циљ да сакупи ученике који пишу, да их охрабри да учествују у поменутом конкурсу и да им помогне да свој таленат избрусе и оплемене. Литерарна секција ће организовати разговоре и дискусије, представљања и тумачења свих ђацима интересантних књижевних дела, као и дела који су сами ученици написали.

Већ од другог полугодишта секција ће организовати курсеве креативног писања, креативног читања, курсеве тумачења књижевних дела, као и представљања одређених епоха, писаца и књижевних дела.

Сви заинтересовани ученици се позивају да дођу на састанке литерарне секције који се одржавају четвртком у школској библиотеци у термину између две смене у 13:15h.