Драмска секција Треће београдске гимназије у наредној школској години би требало да

окупи заинтересоване ученике који ће желети да покажу своју креативност и маштовитост

у свету глуме. Претходних година су ученици наше школе показали изузетну даровитост у

различитим пројектима, неки су увелико ангажовани у аматерским и другим школама

глуме, те се надамо да ће и у наредној школској години исказати заинтересованост у

планирању и одабиру драмских текстова.

 

Секција ће се састајати једном недељно.У плану је припремање представа за Дан школе,за прославу Дана Светог Саве,за крај полугодишта и крај школске године.Ученици ће учествовати на фестивалима драмских секција.Идеја је да се оствари сарадња и са другим школама које имају драмске секције.

 

СЕПТЕМБАР

Представљање драмске секције

Пријем чланова

ОКТОБАР

Одабир текста,подела улога

Припрема представе

Гостовање у другом граду или другој школи

НОВЕМБАР

Припрема представе

ДЕЦЕМБАР

Припрема представе

Израда сценографије

Извођење представе

ЈАНУАР

Припрема представе за учешће на фестивалу  драмских секција

ФЕБРУАР

Припрема представе за учешће на фестивалу драмских секција

МАРТ

Припрема представе за учешће на фестивалу драмских секција

Заједнички одлазак у Музеј позоришне уметности

АПРИЛ/МАЈ

Учешће на  фестивалу драмских секција

ЈУНИ

Извођење завршне представе

 

N.B.Могуће су измене у плану, у складу са потребама и сугестијамаученика.

 

Циљ ове секције је продубљивањe језичких знања и вештина ученика,подизање свести о различитости култура,оспособљавање за дубљу дискусију на разне теме, решавање лексичких,стилских,семантичких и граматичких задатака,подстицање на критичко мишљење и истраживачки рад,развој свести о проблемима вршњачког насиља.

 

Јелена Поповић, професор енглеског језика