конопац
  • rss
  • facebook

драмска секција

Театар Пројекат Објективна Драма-ПОД Театар

www.podteatar.org.rs ,objektivnadrama@gmail.com

Младена Стојановића1/А, 11040Београд,3679119,0642947600

 

 

 

ЕДУКАТИВНО УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ:„ДРУГА ТАЧКА ПОГЛЕДА“

–          ПОД Театар у сарадњи са Трећом гимназијом у Београду –

 

Водитељ: Театар Пројекат Објективна Драма /ПОД Театар

Стручни сарадник: проф Маша Полилло/Трећа гимназија

Учесници: ученици  билингуалних одељења Треће гимназије / Немачки одсек

 

 

 

Пројекат настаје као израз потребе наших двају организација за наставком сарадње која је иницирана изузетним искуством и резултатима постигнутим у оквиру „ПАШ Пројекта“ – „Школе: Партнери будућности“.

Учешче у истоименом пројекту и наше партнертво отпочело је 2011. године под покровитељством ГЕТЕ Института из Београда. Наша сарадња била  је подстакнута идејом да искористимо један још увек недовољно коришћен и моћан инструмент за учење, креативно делање и усвајање нових културних и социјалних вредности – Театар. На овај не-уобичајен начин успешно смо дали свој допринос реализацији неких од најважнијих замисли идеатора овог пројекта.

 

За две године заједничког рада реализовали смо две изузетне представе, играли у Београду и Панчеву, гостовали у обе сезоне на Фестивалу у Темишвару, на којем су деца поред играња представа и њиховог изузетног пријема, похађала различите уметничке семинаре, заказали гостовање у Новом Саду, организовали једном делу ученика одлазак на Семинар у Берлин у оквиру програма „Yоуth in Аcition“.

Наставак овог едуактивног и уметничког процеса ове школске године одвијао би се у форми понуђеног пројекта чије карактеристике укратко излажемо.

 

 

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

 

Пројекат има за сврху коришћење Театра као дидактичког средства и метода који омогућава студентима усвајање креативног језика, техника и комуникационих принципа Театра, стварајући у исто време посебно плодно поље за усвајање не – уобичајених метода учења и продубљивања тема од посебног интереса са људског и научног становишта.

На овај начин Театар постаје директно средство Личног Развоја младог човека, дајући му уједно могућност практичног, активног откривања и живљења смисла, духа и душе једног језика .

 

 

 

ЦИЉ  пројекта јесте да младм људима омогући:

 

–  усвајање претходно наведених Театарских принципа  као средстава личног развоја

– оспособљавање за коришћење Театарског језика као средства изражавања и креативне комуникације

–  стицање способности да сами организују, смишљају, стварају и презентују свој Театарски рад као посебно, не само лично, већ и колективно искуство.

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА рада:

 

Подразумева упознавање са основним елементима Театарске комуникације, вежбе, искуства, креирање ситуација и догађаја који омогућавају да се Театар доживи као:

– метод усвајања проживљеног искуства,

– као когнитивна активност,

– инструмент комуникације и социјализације,

– инструмент Креативности.

 

 

ФАЗЕ РАДА:

 

Прва фаза рада подразумева даљи рад ученика на различитим театараским техникама, да би их потом они сами, усвајајући их и развијајући, могли користити у даљим фазама рада

Напредна фаза – потом се креативни потенцијали сваког учесника откривају и развијају кроз коришћење различитих експресивних форми ( гест,  глас,  покрет, пантомима…) и коришћењем мултимедијалних техника.

 

 

 

Теоријску базу рада чине:

 

–          текстови одабрани заједно са стручним сарадником, проф.Машом Полилло, потом елаборирани од стране студената,

–          њихове личне теме и размишљања на основу којих се креирају тзв „глумачки материјали“.

–          Кинематографски радови познатих Немачких редитеља

–          Музичка дела

Истраживање области које нас интересују, начина њихове артикулације и крајње експресије, постаје заједнички рад у којем користимо један јединствен елемент – Театар.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА рада:

Предвиђа се наставак рада са постојећом групом  студената, која је свакако отворена за пријем нових чланова. Састанци се одвијају један пут недељно (по могућству Петком), са додатним терминима по договору.

 

Водитељи:Креативни тим ПОД Театра: Татјана Пајовић, уметнички директор, балерина/глумица, позоришни едукатор;Бранка Бајић глумица, педагог, позоришни едукатор)

Стручни сарадник: проф. Маша Полилло

 


 

Сезона 2012. /2013.

 

Септембар:

Обавештавање „старих“ чланова као и нових заинтересованих ученика оба смера (природног и друштвеног, јер сматрамо да би младима са природног смера овакава врста рада посебно помогла у уравнотежавању њихових примарних склоности и активности са можда скривеним и неслућеним потенцијалима и наклоностима)за први предстојећи састанак прве недеље Октобра

 

Октобар:

Почетак рада са групом; обнова представе „КАКО ЈЕ ПРАВИ СВЕТ НАЈЗАД ПОСТАО БАЈКА“ , припрема за гостовање у Новом Саду у организацији партнерске школе Јован Јовановић Змај и за играње на позоришној сцени КЦ РЕX (или позоришта Дадов); Уједно, овај месец би искористили за почетак новог процеса рада, откривања нових могућих тема, редовног глумачког рада на театарским вежбама и ситуацијама и њиховом практиковању кроз Немачки језик;

 

Новембар:

Рад на одабраним текстовима, филмовима, музици уметника који својом снагом и провокативношћу могу бити јак изазов и импут за предстојећи рад; у одабиру литерарних извора акценат би ставили на елементе и принципе Грчке драме и дела Рихарда Вагнера, који би генерално својим богатим и разноврсним делом дао разлоге озбиљнијег истраживања.

Уједно, 2013.година је 200 – годишњица рођења овог генијалног уметника што је још једна занимљива коинциденција и мотивација за рад на његовом делу и животу.

 

Децембар:

С обзиром да је ово месец Браће Грим, настојали би овим поводом организујемо играње представе„КАКО ЈЕ ПРАВИ СВЕТ НАЈЗАД ПОСТАО БАЈКА“. Рад на новим материјалима би се настављао даље, са акцентом на проналажење тема и питања у Вагнеровим делима која би одговарала данашњем тренутку, а којих има у значајном броју, с обзиром да је овај уметник антиципирао такорећи основе „отвореног друштва и новог светског поретка“, основе „свеукупне уметности“ и донео многе нове и оригиналне идеје и у другим обалстима свога рада. Уједно, биће занимљиво пронаћи међусобне везе његовог дела и дела бар једног броја других великана који су били у вези са њим, или имали сличности по далекосежности својих визија и стремљења ( Ман, Ниче, Бетховен,…).

 

 

Јануар 2013. – пауза

 

Фебруар :

Насатавак истраживања и рада на новој представи. Рад би се интензивирао у правцу одабира конкретних тема/задатака и креирања глумачких материјала.Кроз овакве вежбе учесници су приморани на додатни напор: на превазилажење лењости и стида, на тражење кративности као помоћи, на развијање осећаја за тимски рад, на истраживање поетике језика насупрот опасности од баналног и буквалног и у речи и у акцији.Вагнерово објашењење „музичке драме“  као синтезе уметности покрета, тона и поезије може нам бити моћна провокација за проналажење финалне садржине и форме нове представе.

 

 

 


Март:

Прављење прве скице драматургије, испробавање верзија, проналажење квалитета поетичног, драматичног, катарзичног ( као базичних принципа садржаних у Грчкој драми и у свим делима која су следила њихову снагу и есенцијалност)…Коришћење музике, костима, предмета у раду на сценама, уобличавање сцена.

 

Април:

Рад на дефинитивном изгледу представе, њеном садржају, метафори, поруци коју желимо да она преноси. У ово време већ увелико радимо и на промоцији пројекта и најавама за представу

 

Мај:

Премијера представе; датум би се одредио у односу на могућност поновног гостовања у Темишвару.

 

Јун:

Играње представе почетком месеца.

 

 

 

ГОСТОВАЊА:

 

У Априлу би се припремали би се за поновно гостовање у Темишвару.

 

Уједно, у целом предстојећем периоду рада имамо могућност, у колико је то и интерес школе,да заједно организујемо још нека гостовања и семинаре за наше учеснике.

 

Могућност гостовања на медијима.