План рада Филмске секције у школској 2020/2021.

Чланови секције имаће прилику да стекну основна знања из теорије и историје филма, али и да науче основне филмске технике. Педагошка испитивања показала су да филм, пре свега, поспешује мотивацију ученика. Са друге стране, филм као дидактички материјал поставља ученика у улогу активног актера образовног процеса и даје му могућност да изрази своја виђења и схватања света.

Рад на филму подразумева и примену информационо-комуникационих технологија, односно апликација и програма који се односе на филм. Такође, овакав рад подстиче креативност ученика и изражајност.

С обзиром на неизвесне околности што се тиче епидемиолошке ситуације током предстојеће школске године, фокус ће бити на дигиталним садржајим и комуникацији са ученицима преко дигиталних алата.

 

План рада Филмске секције:

 

Месец: Теме: Број часова:
септембар Кратка историја филма и врсте филмова; Сценарио; Филмска режија 4
октобар Анимирани филм

Филм као образовно средство

Филмске технике

4
новембар Звук и ефекти на филму

Посебни ефекти

Камера

Монтажа филма

4
децембар Рад на кратком документарном филму

Посета Југословенске кинотеке

4
јануар Рад на кратком документарном филму 1
фебруар Филмски фестивали 3
март Студије филма у Србији

Видео и позориште

4
април Рад на ученичким филмовима 2
мај Рад на ученичким филмовима

Филмски фестивал Треће београдске гимназије

4
јун Јавни час: Приказ ученичких филмова 3

 

Филмска секција састајаће се према могућностима у зависности од типа организације наставе, у термину око кога се усагласе чланови секције и наставник.

Јелена Кручичанин,

професор српског језика