конопац
  • rss
  • facebook

филмска секција

Филмска секција

 

Ученици Треће београдске гимназије у школској 2014/2015. године имаће прилику да стекну основна знања из теорије и историје филма, али и да науче основне филсме технике. Још почетком 20. века, када се развој филмске уметности захуктавао, педагошка испитивања показала су да филм, пре свега, поспешује мотивацију ученика. Са друге стране, филм као дидактички материјал поставља ученика у улогу активног актера образовног процеса и даје му могћност да изрази своја виђења и схватања света. Ученици су протеклих школских година показали изузетну заинтересованост да се баве филмом.

Осим што ће се у оквиру Филмске секције упознати са основним појмовима из филмске уметности, ученици ће имати и креативне задатке кроз које ће примењивати информационо-комуникационе технологије (пре свега „Микрософт“ алат „Windows Movie Maker“, који омогућава креирање дигиталних филмова, фото-прича, уз уношење специјалних ефеката, музике, наслова, прелаза и свега што је неопходно за филм).

Крајњи циљ ове секције за 2014/2015. годину биће документарни филм о Трећој београдској гимназији.

План рада Филмске секције:

Месец:

Теме:

Број часова:

септембар

Кратка историја филма

4

октобар

Врсте филмова

4

новембар

Филмска режија

4

децембар

Филмско време

4

јануар

Планови

1

фебруар

Планови и филмски простор

3

март

Камера

4

април

Сценарио и књига снимања

2

мај

Сценарио и књига снимања и монтажа

4

јун

Документарни филм

3

 

На часовима Филмске секције биће приказани неки од значајних филмова светске кинематографије, а потом ће се организовати расправе о њима. Планирана је посета Факултету драмских уметности и Југословенској кинотеци, у складу са могућностима установа и временом ученика чланова секције.

Филмска секција састајаће се два пута месечно по два школска часа (сат и по).

Јелена Кручичанин

професор српског језика