План рада Филмске секције у школској 2020/2021.

Чланови секције имаће прилику да стекну основна знања из теорије и историје филма, али и да науче основне филмске технике. Педагошка испитивања показала су да филм, пре свега, поспешује мотивацију ученика. Са друге стране, филм као дидактички материјал поставља ученика у улогу активног актера образовног процеса и даје му могућност да изрази своја виђења и схватања света.

Рад на филму подразумева и примену информационо-комуникационих технологија, односно апликација и програма који се односе на филм. Такође, овакав рад подстиче креативност ученика и изражајност.

С обзиром на неизвесне околности што се тиче епидемиолошке ситуације током предстојеће школске године, фокус ће бити на дигиталним садржајим и комуникацији са ученицима преко дигиталних алата.

 

План рада Филмске секције:

 

Месец:Теме:Број часова:
септембарКратка историја филма и врсте филмова; Сценарио; Филмска режија4
октобарАнимирани филм

Филм као образовно средство

Филмске технике

4
новембарЗвук и ефекти на филму

Посебни ефекти

Камера

Монтажа филма

4
децембарРад на кратком документарном филму

Посета Југословенске кинотеке

4
јануарРад на кратком документарном филму1
фебруарФилмски фестивали3
мартСтудије филма у Србији

Видео и позориште

4
априлРад на ученичким филмовима2
мајРад на ученичким филмовима

Филмски фестивал Треће београдске гимназије

4
јунЈавни час: Приказ ученичких филмова3

 

Филмска секција састајаће се према могућностима у зависности од типа организације наставе, у термину око кога се усагласе чланови секције и наставник.

Јелена Кручичанин,

професор српског језика