ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

      У оквиру билингвалног пројекта на француском и енглеском језику планирана је сарадња са гимназијама из Швајцарске и Канаде. Сарадња треба да обухвати размену информација и примера добре праксе у настави, заједничке часове путем Скајпа, заједнички блог за ученике, а планирају се и међусобне посете делегација ученика и професора.

 

–      Када је у питању немачки језик, планира се наставак активности у оквиру ПАШ пројекта, што подразумева следеће:

– учешће ученика на конкурсима

– стипендије за ученике

– стипендије за наставнике у земљи и иностранству

– омогућавање ученицима да бесплатно полажу испите из немачког језика на Гете институту, ради добијања сертификата

 

–      Професори енглеског језика ће и током ове школске године сарађивати са Амбасадом САД. У оквиру пројекта Meet America, Амбасада САД ће једном месечно организовати предавања за ученике Треће београдске гимназије. Одабране теме предавања се односе или на актуелна дешавања у одређеном месецу или на питања за која су млади најчешће заинтересовани. Ученици ће у разговору са представницима Амбасаде имати прилику не само да усаврше свој говорни енглески језик, већ и да сазнају нешто више о историји, култури, спорту као и образовном систему Сједињених Америчких Држава.

 

–      Наставља се сарадња са гимназијом Огден из Чикага са којом је потписан споразум о братимљењу у новембру 2011. године. Билетаралне активности подразумевају како размену информација и литературе, тако и обостране посете ученика и професора. Делегација из Чикага планира да поново посети Београд у октобру 2012. Године.

 

–      Током ове школске године оствариће се сарадња са школама у Канади, Швајцарској и Шпанији.

 

Планира се да током целе следеће године ученици учествују на разним конкурсима везаним за пројекат билингвалне наставе као и на многим манифестацијама које организују културни центри.

 

План међународне сарадње са школама у Канади и Швајцарској

 

Ради  даљег  развоја  компетенција  у  француском  језику , и  код  ученика  и  код  професора , Школа  планира  да  успостави  размену  и  интернационалну  сарадњу  са  партнерским  школама  у  Канади  и  Швајцарској. Циљ  ће  бити  свакако  франкофона  говорна  подручја  , али  смо  заинтересовани  и  за  сарадњу  што  се  тиче  енглеског  језика  и  немачког  језика.

 

МЕЂУНАРОДНА  ОТВОРЕНОСТ  КРОЗ:

 

 

 

ЦИЉЕВИ: