[singlepic id=8 w=300 h=225 float=left]Васпитно  образовни рад се остварује у две школске зграде: у старој гимназијској згради у Његошевој 15, где су смештена одељења трећег и четвртог разреда, као и двојезична одељења свих разреда и једно одељење  првог разреда друштвено – језичког смара и у малој школи у Десанке Максимовић 6, где су смештена одељења првог и другог разреда. Пошто школа нема фискултурну салу,  настава физичког васпитања се обавља у згради Дома “Јелица Миловановић“ у Лазаревићевој улици.

Гимназија, зграда у Његошевој улици има 12 учионица, укупне површине 473 м2 , а зграда у Улици Десанке Максимовић има 7 учионица површине 348м2. Укупна површина учионица 821м2. .

Број ученика у одељењима је већи од норматива простора по ученику који је предвиђен Нормативом школског простора и опреме (2м2)  Сл. гл. бр. 5 од 1990.

Школска зграда је у лошем стању, што се тиче темеља, фасаде и крова, а при том је споменик културе, па је поново покренута иницијатива од стране  директора за реконструкцију зграде.

Школа има лабараторију за хемију, кабинет за музичку културу, ликовну културу, два кабинета за стране језике, два кабинета за информатику у згради у Његошевој 15 и два кабинета за информатику у згради у Десанке Максимовић 6.

Извршена је комплетна репарација старог намештаја у канцеларијама секретаријата, рачуноводства, психолога и зборницама.

Предвиђеним грађевинским радовима у просторијама мале школе добијен је нови простор за пријем родитеља, канцеларија координатора наставе, још једна просторија за зборницу и простор у виду малог хола за боравак ученика.

У школи постоје три интерактивне табле које значајно осавремењују начин рада у оквиру неких предмета. Табле постоје у свечаној сали, учионици бр. 5 у малој школи и у кабинету за стране језике.

Кроз сарадњу са Гете институтом школа је учешћем у Pasch пројекту добила опрему за сређивање кабинета за немачки језик, који се сада налази у сутеренским просторијама велике школе и поседује аудио-визуелна средства неопходна за реализацију наставе овог предмета.

Школа има лепу свечану салу у склопу које је и библиотека.

Ове школске године уписано је шест одељења друштвено – језичког, од тога два двојезична одељења и четири одељења природно – математичког смера.

Пред почетак нове школске године, такође је извршена и делимична санација фасаде у смислу кречења графита на фасадама обе школске зграде.

Општи утисак је да и ову школску годину почињемо у значајно бољим условима за рад што се тиче организације простора и опремљености школе.