ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

 

ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УЧЕНИКА :     I4и –23      II4и   – 24        III4и – 18        IV4и – 20

 

АКТИВ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ:

Школске 2020/2021. године у двојезичној настави на италијанском језику предаваће следећи професори: наставник италијанског језика Јелена Гавровић, лектор за италијански језик Глорија Доменикони, наставник латинског језика Наталија Милинковић, наставник социологије и грађанског васпитања Зорана Матићевић, наставник историје Биљана Мијајловић, наставник физике Радишић Тања, наставник рачунарства и информатике Антонић Милијана и  наставник ликовне културе Татјана Којић Чехић.

 

 

 

Први разред

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Италијански језик 2 Јелена Гавровић
2. Италијански језик   Глорија Доменикони
3. Латински језик 2 Милинковић Наталија
4. Историја 2 Мијајловић Биљана
5. Физика 2 Радишић Тања
6. Ликовна култура 1 Татјана Којић Чехић.
  Укупно часова на страном језику 9  

 

Други разред

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Италијански језик 3 Јелена Гавровић
2. Италијански језик   Глорија Доменикони
3. Латински језик 2 Милинковић Наталија
4. Историја 2 Мијајловић Биљана
5. Физика 2 Радишић Тања
6. Ликовна култура 1 Татјана Којић Чехић.
7. Рачунарство и информатика 2 Антонић Милијана
  Укупно часова на страном језику 12  

 

 

 

 

 

Трећи разред

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Италијански језик 4 Јелена Гавровић
2. Италијански језик 1 Глорија Доменикони
3. Историја 3 Мијајловић Биљана
4. Физика 2 Радишић Тања
5. Ликовна култура 1 Татјана Којић Чехић.
6. Изборни предмет – Основи геополитике 1 Биљана Мијајловић
  Укупно часова на страном језику 12  

 

Четврти разред

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Италијански језик 4 Јелена Гавровић
2. Италијански језик   Глорија Доменикони
3. Социологија 3 Матићевић Зорана
4. Устав и права грађана 1 Матићевић Зорана
5. Историја 3 Мијајловић Биљана
6. Физика 2 Радишић Тања
7. Ликовна култура 1 Татјана Којић Чехић.
8. Рачунарство и информатика 2 Антонић Милијана
  Укупно часова на страном језику 16  

 

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ У

ДВОЈЕЗИЧНИМ (српско италијанским) ОДЕЉЕЊИМА:

 

Година         I           II III IV Укупан број часова
    ПРЕДМЕТИ НА ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ      
Италијански језик и књижевност 2 3 5 4 14
Латински језик 2 2 4
Устав и права грађана 1 1
Историја 2 2 3 3 10
Физика 2 2 2 2 8
Социологија 3 3
Рачунарство и информатика 2 2 4
Ликовна култура 1 1 1 1 4
Грађанско васпитање 1 1
Изборни предмет          ( Основи геополитике)  

 

 

1

 

 

1

Укупан број часова 11 10 12 16 49

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

Српски  језик и књижевност 4 4 5

 

5

 

18

 

Енглески  језик 2 2 2 2 8
Психологија 2 2
Логика 2 2
Филозофија 3 3
Устав и права грађана 1 1
Географија 2 2 2 6
Биологија 2 2 2 6
Математика 2 3 2 2 9
Хемија 2 2 4
Рачунарство и информатика 2 2 4
Музичка култура 1 1 1 1 4
Физичко васпитање 2 2 2 2 8
Веронаука 1 1 1 1 4
Изборни предмети 2 2 1 5
Укупан број часова 20 25 22 19 84

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УЧЕНИКА У  шк. 2020 / 2021 :

I4ф    – највероватније 30   II4ф   -30        III4ф – 26        IV4ф27

 

АКТИВ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ:

Школске 2020/2021. године у двојезичној настави на француском језику предаваће следећи наставници:

-наставници који предају француски језик у билингвалним одељењима:

Лора Бурави Ристић,  Лидија Ђуровић-Путник, нови наставник француског језика и нови лекторкоји држи додатне часове  француског језика у складу са споразумом потписаним у Министарству просвете и науке и региона Франш Компте и помаженаставницима у припремању за часове и међународне пројекте.Ученици се на једном часу француског језика деле на половину, тако да половина има час са лектором а друга половина са наставницом француског. Лектор обично држи припрему за полагање школског Делфа у међусмени заинтересованим ученицима.

 

 

–наставници који држе предметну наставу на француском језику- Јована Ћирић (логика, филозофија), Драгана Павловић (физика), Славица Радивојевић (географија), Ивана Пешић (историја), Јелена Ристић Здравковић (хемија), Мирјана Мунишић  (ликовна култура), Анета Пантић (музичка култура) и Сања Дамјановић (биологија) која је положила испит из француског језика ниво Б1.

 

ПРВА ГОДИНА:

/  8 часова предметне наставе и 2 часа француског језика, 1 час са лектором /

 

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Биологија 2 Сања Дамјановић
2. Хемија 2 Јелена Ристић Здравковић
3. Физика 2 Павловић Драгана
4. Ликовна култура 1 Мирјана Мунишић
5. Музичка култура 1 Анета Пантић
  Укупно часова на страном језику 8  

 

ДРУГА ГОДИНА

/  10 часова предметне наставе и 3 часа француског језика, 1 час са лектором /

 

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Географија 2 Радивојевић Славица
2. Хемија 2 Јелена Ристић Здравковић
3. Физика 2 Павловић Драгана
4. Ликовна култура 1 Мирјана Мунишић
5. Музичка култура 1 Анета Пантић
6. Биологија 2 Сања Дамјановић
  Укупно часова на страном језику 10  

 

 

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

/  11 часова предметне наставе и 5 часова француског језика /

 

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Биологија 2 Сања Дамјановић
2. Логика 2 Јована Ћирић
3. Физика 2 Павловић Драгана
4. Ликовна култура 1 Мирјана Мунишић
5. Историја 3 Ивана Пешић
6. Музичка култура 1 Анета Пантић
  Укупно часова на страном језику 11  

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

/ 10 часова предметне наставе и 4 часа француског језика, 1 час са лектором /

 

  ПРЕДМЕТ НЕДЕЉНИ ФОНД ПРОФЕСОР
1. Филозофија        3 Јована Ћирић
2. Историја        3 Ивана Пешић
3. Физика        2 Павловић Драгана
4. Ликовна култура        1 Мирјана Мунишић
5. Музичка култура        1 Анета Пантић
  Укупно часова на страном језику        10  

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ  У

ДВОЈЕЗИЧНИМ (српско француским) ОДЕЉЕЊИМА :

Година         I           II III IV Укупан број часова
    ПРЕДМЕТИ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ      
Француски језик и књижевност  

2

 

3

 

5

 

4

 

14

Географија 2 2 4
Историја 3 3 6
Логика 2 2
Филозофија 3 3
Физика 2 2 2 2 8
Ликовна култура 1 1 1 1 4
Биологија 2 2 2 6
Хемија 2 2 4
Музичка култура 1 1 1 1 4
Укупан број часова 12 13 16 14 55

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Српски  језик и књижевност 4 4 5

 

5

 

18

 

Енглески  језик 2 2 2 2 8
Психологија 2 2
Математика 2 2 2 2 8
Устав и права грађана 1 1
Социологија 3 3
Историја 2           2 4
Латински језик 2 2 4
Рачунарство и информатика 2 2 2 2 8
Физичко васпитање 2 2 2 2 8
Веронаука Грађанско васпитање 1 1 1 1 4
Изборни предмети 2 2 2 6
Укупан број часова 19 21 16 18 74