ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

 

ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УЧЕНИКА :     I4и –23      II4и   – 24        III4и – 18        IV4и – 20

 

АКТИВ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ:

Школске 2020/2021. године у двојезичној настави на италијанском језику предаваће следећи професори: наставник италијанског језика Јелена Гавровић, лектор за италијански језик Глорија Доменикони, наставник латинског језика Наталија Милинковић, наставник социологије и грађанског васпитања Зорана Матићевић, наставник историје Биљана Мијајловић, наставник физике Радишић Тања, наставник рачунарства и информатике Антонић Милијана и  наставник ликовне културе Татјана Којић Чехић.

 

 

 

Први разред

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Италијански језик2Јелена Гавровић
2.Италијански језик Глорија Доменикони
3.Латински језик2Милинковић Наталија
4.Историја2Мијајловић Биљана
5.Физика2Радишић Тања
6.Ликовна култура1Татјана Којић Чехић.
 Укупно часова на страном језику9 

 

Други разред

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Италијански језик3Јелена Гавровић
2.Италијански језик Глорија Доменикони
3.Латински језик2Милинковић Наталија
4.Историја2Мијајловић Биљана
5.Физика2Радишић Тања
6.Ликовна култура1Татјана Којић Чехић.
7.Рачунарство и информатика2Антонић Милијана
 Укупно часова на страном језику12 

 

 

 

 

 

Трећи разред

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Италијански језик4Јелена Гавровић
2.Италијански језик1Глорија Доменикони
3.Историја3Мијајловић Биљана
4.Физика2Радишић Тања
5.Ликовна култура1Татјана Којић Чехић.
6.Изборни предмет – Основи геополитике1Биљана Мијајловић
 Укупно часова на страном језику12 

 

Четврти разред

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Италијански језик4Јелена Гавровић
2.Италијански језик Глорија Доменикони
3.Социологија3Матићевић Зорана
4.Устав и права грађана1Матићевић Зорана
5.Историја3Мијајловић Биљана
6.Физика2Радишић Тања
7.Ликовна култура1Татјана Којић Чехић.
8.Рачунарство и информатика2Антонић Милијана
 Укупно часова на страном језику16 

 

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ У

ДВОЈЕЗИЧНИМ (српско италијанским) ОДЕЉЕЊИМА:

 

Година        I          IIIIIIVУкупан број часова
  ПРЕДМЕТИ НА ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ   
Италијански језик и књижевност235414
Латински језик224
Устав и права грађана11
Историја223310
Физика22228
Социологија33
Рачунарство и информатика224
Ликовна култура11114
Грађанско васпитање11
Изборни предмет          ( Основи геополитике) 

 

 

1

 

 

1

Укупан број часова1110121649

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

Српски  језик и књижевност445

 

5

 

18

 

Енглески  језик22228
Психологија22
Логика22
Филозофија33
Устав и права грађана11
Географија2226
Биологија2226
Математика23229
Хемија224
Рачунарство и информатика224
Музичка култура11114
Физичко васпитање22228
Веронаука11114
Изборни предмети2215
Укупан број часова2025221984

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УЧЕНИКА У  шк. 2020 / 2021 :

I4ф    – највероватније 30   II4ф   -30        III4ф – 26        IV4ф27

 

АКТИВ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ:

Школске 2020/2021. године у двојезичној настави на француском језику предаваће следећи наставници:

-наставници који предају француски језик у билингвалним одељењима:

Лора Бурави Ристић,  Лидија Ђуровић-Путник, нови наставник француског језика и нови лекторкоји држи додатне часове  француског језика у складу са споразумом потписаним у Министарству просвете и науке и региона Франш Компте и помаженаставницима у припремању за часове и међународне пројекте.Ученици се на једном часу француског језика деле на половину, тако да половина има час са лектором а друга половина са наставницом француског. Лектор обично држи припрему за полагање школског Делфа у међусмени заинтересованим ученицима.

 

 

–наставници који држе предметну наставу на француском језику- Јована Ћирић (логика, филозофија), Драгана Павловић (физика), Славица Радивојевић (географија), Ивана Пешић (историја), Јелена Ристић Здравковић (хемија), Мирјана Мунишић  (ликовна култура), Анета Пантић (музичка култура) и Сања Дамјановић (биологија) која је положила испит из француског језика ниво Б1.

 

ПРВА ГОДИНА:

/  8 часова предметне наставе и 2 часа француског језика, 1 час са лектором /

 

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Биологија2Сања Дамјановић
2.Хемија2Јелена Ристић Здравковић
3.Физика2Павловић Драгана
4.Ликовна култура1Мирјана Мунишић
5.Музичка култура1Анета Пантић
 Укупно часова на страном језику8 

 

ДРУГА ГОДИНА

/  10 часова предметне наставе и 3 часа француског језика, 1 час са лектором /

 

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Географија2Радивојевић Славица
2.Хемија2Јелена Ристић Здравковић
3.Физика2Павловић Драгана
4.Ликовна култура1Мирјана Мунишић
5.Музичка култура1Анета Пантић
6.Биологија2Сања Дамјановић
 Укупно часова на страном језику10 

 

 

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

/  11 часова предметне наставе и 5 часова француског језика /

 

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Биологија2Сања Дамјановић
2.Логика2Јована Ћирић
3.Физика2Павловић Драгана
4.Ликовна култура1Мирјана Мунишић
5.Историја3Ивана Пешић
6.Музичка култура1Анета Пантић
 Укупно часова на страном језику11 

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

/ 10 часова предметне наставе и 4 часа француског језика, 1 час са лектором /

 

 ПРЕДМЕТНЕДЕЉНИ ФОНДПРОФЕСОР
1.Филозофија       3Јована Ћирић
2.Историја       3Ивана Пешић
3.Физика       2Павловић Драгана
4.Ликовна култура       1Мирјана Мунишић
5.Музичка култура       1Анета Пантић
 Укупно часова на страном језику       10 

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ  У

ДВОЈЕЗИЧНИМ (српско француским) ОДЕЉЕЊИМА :

Година        I          IIIIIIVУкупан број часова
  ПРЕДМЕТИ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ   
Француски језик и књижевност 

2

 

3

 

5

 

4

 

14

Географија224
Историја336
Логика22
Филозофија33
Физика22228
Ликовна култура11114
Биологија2226
Хемија224
Музичка култура11114
Укупан број часова1213161455

 

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Српски  језик и књижевност445

 

5

 

18

 

Енглески  језик22228
Психологија22
Математика22228
Устав и права грађана11
Социологија33
Историја2          24
Латински језик224
Рачунарство и информатика22228
Физичко васпитање22228
Веронаука Грађанско васпитање11114
Изборни предмети2226
Укупан број часова1921161874