конопац
  • rss
  • facebook

Велики успех младих научника наше школе

На Светском првенству младих научника (ICYS – International Conference of Young Scientists) које је ове године одржано у Клуж-Напоки (Румунија) ученици наше школе и полазници Регионалног центра за таленте Београд II, Тамара Јанковић (одељење IV/7 ) и Ђорђе Огризовић (одељење III/10) освојили су златне медаље!

На 23. светском првенству младих научника Тамара и Ђорђе су се такмичили у конкуренцији 168 научно-истраживачких радова из 28 земаља света.

Ђорђе Огризовић је освојио ЗЛАТНУ медаљу из области Заштита животне средине (Environmental science, мултидисциплинарна област која обухвата хемију, физику, географију, биологију) са својим радом ,,Пречишћавање воде загађене фенолом процесом хидродинамичке кавитације“.

Једaн од најчешћих органских загађивача  индустријских отпадних вода је фенол, који је, и при веома ниским концентрацијама токсичан. За одстрањивање фенола из воде користе се бројне методе које, ипак, имају бројне недостатке, као што су висока цена, лоша ефикасност или неселективно пречишћавање.

У свом истраживању сам желео да применим  метод хидродинамичке кавитације као потенцијално нови начин за решавање оваквог глобалног проблема. Под хидродинамичком кавитацијом се подразумева стварање мехурова паре у течности која струји, затим раст и имплозија мехурова изазване услед промена у притиску.

Процес хидродинамичке кавитације се показао као врло ефикасана метода за уклањање садржаја фенола из воде. Степен умањења садржаја фенола зависи од почетне концентрације фенола, концентрације водоник-пероксида, pH вредности и  температуре воденог раствора фенола.

Велику захвалност дугујем свом ментору, професору др Боривоју Аднађевићу, без чије помоћи ово истраживање не бих могао да изведем. Такође захвалност дугујем и Лабораторији за заштиту животне средине Рударског института у Београду, посебно Михајлу Гигову и Сандри Петковић, уз чију сам помоћ изводио истраживања протеклих годину дана.

 

Тамара Јанковић је освојила ЗЛАТНУ медаљу из области биологије, хемије и медицине (Life science, мултидисциплинарна област) са својим радом ,, In vitro скрининг антитуморске активности метанолних екстраката еволутивно једноставнијих организама на ћелијску линију аденокарцинома дојке MCF-7“.

Циљ рада је био испитати антитуморско дејство метанолних екстраката наведених врста организама: сунђера Ochridaspongia rotunda, бриозое Pectinatella magnifica, лишаја Usnea barbata i маховине Rhodobryum ontariense.

Након антитуморског скрининга испоставило се да је најбољу антитуморску активност показао екстракт охридског слатководног сунђера Оchridaspongia rotunda, који је чак 55 пута био више селективнији ка малигној ћелијској линији у односу на здраву/ контролну ћелијску линију, у поређењу са доксорубицином који само 4 пута више убија малигне ћелије у односу на здраве. Доксорубицин се, без обзира на своју високу токсичност, редовно користи у класичној хемотерапији и један од главних циљева многих научника јесте, управо, пронаћи идеални хемотерапеутик, који ће селективно убијати само малигне ћелије.

Пошто је екстракт сунђера показао потенцијал као могући лек у третманима аденокарцинома дојке, он је детаљније скринован. Након тога је овај узорак испитан у контексту фрагментације ДНК, а такође је одређен прелиминарни хемијски састав самог сунђера.

Овај рад сам радила више од годину дана и велику захвалност дугујем својим менторима: научном сараднику др Борису Пејину са Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду и менторки, научној сарадници др Весни Којић, са Института за онкологију Војводине код Новог Сада.

И Тамара и Ђорђе ће се и даље бавити истраживачким и научним радом, а награде које су добили јесу потврда да тако и наставе.  Они су били део тима који је био најуспешнији на овом такмичењу, јер су освојене 4 златне и 2 сребрне медаље из различитих области. Честитамо!