Гвозденовић Наталија,    1/8,   1. Награда на Градском и 2. Награда  на Републичком такмичењу

Оливера Вељовић Трипковић

Исдора Стојадиновић  , 2/6,     1. Награда на Градском и 2. На Републичком такмичењу

Ана Динчић Радулпвић

Драгана Граховац , 2/5,     2. Награда на градском и похвала на републичком такмичењу

Ана Динчић Радулпвић

Булић Жарко, 2/8, 1. Награда  на Републичком такмичењу

Слободанка Девић

Петронић Часлав , 3/5, 1. награда на Републичком такмичењу

Миле Вучић

Андрејић Андреја, 3/5, 2. Награда  на Републичком такмичењу

Миле Вучић

Ива Поткоњак, 3/7, похвала  на Републичком такмичењу

Жељко Радовановић

Ивана Јовић      4/7,  3. Награда на Републичком такмичењу

Марина Нешовић

Алекса Вишњић  4/6 ,  1. Награда на такмичењу Кенгур (за целу Србију)

Анђелка Милосављевић

Оставите одговор