УПУТСТВО ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

 

УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ (ИТ- ОДЕЉЕЊЕ)

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА РАД  НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА

обавештење за ученике

РЕЗУЛТАТИ-ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ УСМЕНОГ ИСПИТА -ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСПИТ

OБJAВЉИВAЊE ПРEЛИМИНAРНИХ РEЗУЛТAТA