РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА

 

  1. Календар активности  за 2024/2025
Календар активности за школску 2024/2025. годину, погледајте на порталу МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА (кликом на линк).
Календар активности за полагање пријемног испита за школску 2024/25 можете видети и на овом линку:
Календар активности
ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита:
ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ 2024/2025. године, за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику ( италијански  и француски језик)
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2024/2025 године, за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика)

2.Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ У ТРЕЋОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ 18. и 19.05.2024. године
Пријемни испит из италијанског и француског језика, почиње у суботу 18. маја 2024. године у 13 часова и траје до 15 часова.
Потребно је да ученици дођу у школу најкасније до 12:15, ради распоређивања у учионице. Кандидати у школу улазе из школског дворишта (улаз из Улице Светозара Марковића).
На полагање је потребно да ученик понесе ђачку књижицу са фотографијом, као идентификациони документ, прибор за писање (хемијска оловка је обавезна) и воду.
Сва неопходна упутства за распоређивање по учионицама, као и током реализације теста, кандидати ће добијати од стране дежурних наставника у школи.
Задржавање других лица у школи није дозвољено.
Услов за полагање усменог дела испита, наредног дана, односно у недељу 19. маја 2024. године, је остварених минимално 9 бодова на писменом делу испита.
По завршетку прегледања писменог дела испита, 18. маја 2024. године, у холу школе  биће објављен списак кандидата који нису остварили минималних 9 бодова.
У недељу 19. маја 2024. године реализује се усмени део испита, са почетком у 10 часова, за кандидате који су остварили минималних 9 бодова на писменом делу испита.