Полагање Пријемног испита је у суботу 26.05.2018.године у 10 часова.

Ученици који су пријављени за полагање пријемног испита из страног језика, дужни су да дођу у школу 30 минута пре почетка полагања теста, како би могли да се сместе у одговарајућу учионицу.

Потребно је да сви ученици буду у одговарајућим учионицама до 09:45 часова. Почетак је у 10 часова.

Потребно је да ученици понесу на полагање ђачку књижицу.

На пријемном испиту се проверавају четири језичке вештине на нивоу А2 према Образовним стандардима за крај обавезног образовања – страни језик. Тест ће садржати 50% задатака са средњег нивоа и 50% задтака са напредног нивоа.

Пријемни испит се састоји из писменог теста и усмене провере занања страног језика.

Провера слушања траје 20 мин, читања 30 мин, а писања 40 мин.

Кандидатима се сукцесивно дају делови теста по редоследу и временској динамици који је наведен.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање укупно 9 бодова.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора.

Комисија која испитује кандидате на усменом делу пријемног испита не треба да има увид у тестове кандидата и број бодова који су кандидати освојили, већ да независно од тога оцени кандидате према критеријумима за усмени део испита.

Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута.

Критеријуми за оцењивање писаног састава и усеменог дела испита, налазе се у прилогу.

Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

__________________________________________________________________________________

 ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ  

Прелиминарни резултати пријемног испита, за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику, биће истакнути у Трећој београдској гимназији  у среду 06.06.2018.године;

______________________________________________________________________

 УВИД У ТЕСТ, ПОДНОШЕЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ ЖАЛБИ И РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБАМА 

Увид у тест ученика, подношење и решавање евентуалних жалби на резултате пријемног испита у самој школи је у четвртак 07.06.2018.године од 08-16 часова; Приговор се подноси уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада.

 __________________________________________________________________________________

 ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА

 Коначни резултати пријемног испита биће објављени у трећој београдској гимназији у петак 08.06.2018.године  до 12 часова.

______________________________________________________________________

 

  

директор

доц.др сц.Миленко Мацура


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ШКОЛИ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ САСТОЈИ СЕ ИЗ ИЗРАДЕ ПОСЕБНОГ ТЕСТА ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА,  КОЈИ СЕ ПОЛАЖЕ У ТРЕЋОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ.

КАНДИДАТ ЗА УПИС У ШКОЛУ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ ПОЛОЖИО ЈЕ  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, АКО ЈЕ ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 14 БОДОВА НА ПОСЕБНОМ ИСПИТУ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА.

ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ  СЕ ПОДНОСЕ ОД 07. -14. МАЈА У ВРЕМЕНУ ОД  1200 – 1400 , РАДНИМ ДАНИМА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ – ПРЕУЗМИ 

УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ПОДНOСИ СЕ НА УВИД И ЂАЧКА КЊИЖИЦА СА ШИФРОМ УЧЕНИКА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТСЕ ПОЛАЖЕ У СУБОТУ 26.05.2018.са почетком у 10 часова.

Детаљнија обавештења о процедури која се односи на полагање пријемног испита биће накнадно истакнути.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (ИТАЛИЈАНСКИ – ФРАНЦУСКИ) 

Пријемни испит из страног језика (италијански-француски) се састоји из два дела:

 1.израда писменог теста из страног језика;

2.усмена провера знања из страног језика;

Пријемни испит се полаже у току једног дана.

На писменом тесту кандидат може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика, уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

 Највећи број бодова које кандидат може да оствари на пријемном испиту из страног језика је укупно 20, а најмање 14, да би се сматрало да је положио пријемни испит из страног језика.

Ученици који су пријављени за полагање пријемног испита из страног језика, дужни су да дођу у школу 30 минута пре почетка полагања теста, како би могли да се сместе у одговарајућу учионицу.

Потребно је да сви ученици буду у одговарајућим учионицама до 09:45 часова. Почетак је у 10 часова.

Потребно је да ученици понесу на полагање ђачку књижицу.

Родитељима односно другим законским заступницима није дозвољено присуство у школи за време полагања пријемног испита, без посебне дозволе.

Објављивање прелиминарних резултата, увид у тест и улагање приговора утврђује се Календаром уписних активности, које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Оставите одговор