конопац
  • rss
  • facebook

Трећа београдска гимназија у пројекту “Јачање медијске слободе”

Фокус група - медијска писменост

У оквиру пројекта “Јачање медијске слободе”  који реализује Министарство културе и информисања Републике Србије и Делегација Европске уније у Србији, Трећа београдска гимназија је добила позив за учешће у кампањи за јачање медијске писмености. Циљна група ове кампање јесу млади од 13 до 25 година, са посебним фокусом на ученике средњих школа.

Фокус група,  коју чине управо припадници циљне групе којој је пројекат намењен, први пут се састала у уторак, 24. фебруара 2015. године, управо у Трећој гимназији. Око 20 ученика београдских средњих школа, међу њима и Треће гимназије, и неколико наставника, имало је задатак да својим креативним идејама провере приступ кампање која предвиђа да се формира посебан сајт и креативни визуелни, текстуални и видео садржаји као основа за даљи рад. Циљ целе кампање, по речима водитеља дискусије, јесте медијско описмењавање чији је крајњи ефекат избегавање медијске манипулације и критички однос према стварности.

Током дискусије која је трајала око 2 сата, подстицани  питањима водитеља, ученици су разговарали и давали своје мишљење о слободи медија, о контроли и цензури медија, како код нас тако и у свету, о потреби постојања правила у медијској сфери и границама слободе, о одговорности медија у односу на родну равноправност, мањинске групе, појединце.

Разговор је закључен низом предлога од стране ученика о томе како млади могу утицати и мењати ствари у медијској сфери у свом окружењу и које акције треба предузимати у циљу подизања медијске писмености. Посебно је истакнута улога кратких документарних филмова и интернета. Представници Министарства културе обећали су подршку њиховим идејама.

Пројекат се наставља овог пролећа формирањем интерактивног портала са видео, текстуалним и визуелним производима чији је циљ скретање пажње на медијску писменост младих. Партнерске школе у пројекту: Трећа београдска гимназија, Карловачка гимназија и Гимназија из Лесковца биће укључене у процес унапређења школских сајтова како би дигитални садржај (на који је млада генерација углавном ослоњена) био у складу са потребама медијске писмености савременог доба. Посебна пажња биће посвећена новинарским секцијама и школским часописима.