Резултати писменог дела испита из француског и италијанског језика за билингвална одељења биће до 20 часова истакнути у холу школе.