конопац
  • rss
  • facebook

Одељењско старешинство, распоред одељења по сменама и учионицама

Њeгошeвa 15, Вeликa школa

Смeнa: I и III рaзрeд

Смeнa: II и IV рaзрeд

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

I4и

Наталија Милинковић

14

II

Татјана Којић Чехић

14

I4ф

Мирјана Мунишић

10

II

Драгана Павловић

10

I10

Горан Богдановић

9

II2

Гордана Костић

Музички кабинет

 

 

 

II4ИТ

Оливера Вељовић Трипковић

9

III1

Ана Динчић Радуловић

11

IV1

Јелица Митић Јокић

24

III2

Горан Брезић

18

IV2

Нада Вучковић

25

III3

Атина Зороја

23

IV3

Ненад Гугл

23

III

Сања Алексић

12

IV4и

Биљана Мијајловић

12

III

Сања Дамјановић

17

IV

Лора Бурави Ристић

17

III5

Марија Лазовић

24

IV5

Ранка Мишановић

21

III6

Биљана Тубић

25

IV6

Мања Милиновић

11

III7

Анкица Радојчић

22

IV7

Радица Аврамов

22

III8

Катарина Митрић

21

IV8

Ана Аврамовић

18

III9

Биљана Буловић

19

IV9

Славица Радивојевић

19

Десанке Максимовић 6, Мaлa школa

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

I1

Биљана Богојевић

1

II1

Предраг Богдановић

1

I2

Јелена Јаковљевић

2

 

 

 

I3

Милош Бајловски

7

II3

Ана Тодић

7

I5

Јелена Кручичанин

3

II5

Жељко Радовановић

2

I6

Љиљана Стојадиновић

4

II6

Радослав Мијатовић

3

I7

Весна Петровић

5

II7

Јелена Поповић

4

I8

Тања Радишић

6

II8

Александар Тасић

5

I 9

Владан Грчић

8

II 9

Војкан Милосављевић

8