РАСПОРЕД  РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

ТЕРМИН  ОТВОРЕНИХ  ВРАТА

СМЕНА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

ЧАС  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

I-1

Алексић Сања

понедељак, 4. час

непарна

Мала школа

уторак, 7. час

I-2

Динчић Радуловић Ана

уторак, 4. час

непарна

Мала школа

уторак, 7. час

I-3

Јаковљевић Јелена

четвртак, 5. час

непарна

Мала школа

четвртак, 6. час

I-4i

Петровић Јасна

среда, 5. час

непарна

Велика школа

среда, 5. час

I-4f

Младеновић Ксенија

среда, 4. час

непарна

Велика школа

среда, 7. час

I-5

Зечевић Василија

уто,5.час/пет,5.час

парна/непарна

Мала школа

понедељак, 6. час

I-6

Кручичанин Јелена

понедељак, 6. час

непарна

Мала школа

четвртак, 2. час

          I-7 Девић Слободанка

уторак, 3. час

непарна

Мала школа

уторак, 5. час

I-8

Банковић Марко

понедељак, 5. час

непарна

Мала школа

петак, 6. час

I-9

Брезић Горан

понедељак, 3. час

непарна

„Лазарац“

уторак, 7. час

II-1

Радивојевић Славица

 уторак, 4. час

парна

Мала школа

четвртак, 1. час

II-2

Перица Сенка

четвртак, 4. час

непарна

Мала школа

среда, 2. час

II-3

Богдановић Горан

понедељак, 4. час

парна

Мала школа

понедељак, 5. час

II-4i

Аврамов Радица

петак, 4. час

парна

Велика школа

петак, 2. час

II-4f

Павловић Драгана

понедељак, 6. час

парна

Велика школа

понедељак, 7. час

II-5

Николовски Весна

понедељак, 4. час

парна

Мала школа

понедељак, 6. час

II-6

Тубић Биљана

уторак, 4. час

парна

Мала школа

уторак, 6. час

II-7

Симовић Љиљана

четвртак, 5. час

парна

Мала школа

четвртак, 4. час

II-8

Степановић Нада

петак, 5. час

парна

Мала школа

петак, 6. час

II9

Костић Гордана

уторак, 3. час

парна

Велика школа

понедељак, 7. час

III-1

Бабић Светлана

понедељак, 4. час

непарна

Велика школа

понедељак, 3. час

III-2

Милосављевић Анђелка

уторак, 4. час

непарна

Велика школа

среда, 3. час

III-3

Раковић Сњежана

среда, 4. час

непарна

Велика школа

уторак, 7. час

III-4i

Милинковић Наталија

понедељак, 4. час

парна

Велика школа

четвртак, 7. час

III-4f

Кривокапић Сања

среда, 2. час

непарна

Велика школа

петак, 1. час

III-5

Нешовић Марина

понедељак, 4. час

непарна

Велика школа

среда, 3. час

III-6

Лазовић Марија

понедељак, 6. час

непарна

Велика школа

петак, 7. час

III-7

Радојчић Анкица

уторак, 4. час

непарна

Велика школа

среда, 7. час

III-8

Гугл Ненад

понедељак, 3. час

парна

Велика школа

уторак, 7. час

III-9

 Стојадиновић Љиљана

среда, 5. час

непарна

Велика школа

среда 2. час

 

IV-1

Мишановић Ранка

понедељак, 6. час

парна

Велика школа

среда, 4. час

IV-2

Мијајловић Биљана

понедељак, 6. час

парна

Велика школа

петак, 4. час

IV-3

Вучковић Нада

петак, 5. час

парна

Велика школа

петак, 3. час

IV-4i

Радишић Тања

понедељак, 5. час

парна

Велика школа

понедељак, 7. час

IV-4f

Ристић Бурави Лора

среда, 3. час

парна

Велика школа

уторак, 1. час

IV-5

Манчић Љиљана

уторак, 4. час

парна

Велика школа

уторак, 1. час

IV-6

Ђуришић Марина

понедељак, 4. час

парна

Велика школа

петак, 7. час

        IV-7 Марцојевић Милорад

среда, 4. час

парна

Велика школа

уторак, 7. час

IV-8

Мартиновић Биљана

четвртак, 4. час

парна

Велика школа

петак, 6. час

IV-9

Полило Маша

четвртак, 4. час

парна

Велика школа

уторак, 3. час

Оставите одговор

dnevnik-

РАСПОРЕД  РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА 2015/16

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

ТЕРМИН  ОТВОРЕНИХ  ВРАТА

СМЕНА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

ЧАС  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

I-1

Весна Николовски

4.час уторак

парна

велика школа

3.час понедељак

I-2

Ивана Пешић

4.час четвртак

парна

мала школа

1.час четвртак

I-3

Радослав Мијатовић

6.час петак

парна

мала школа

1.час четвртак

I-4и

Тања Радишић

5.час понедељак

непарна

велика школа

6.час петак

I-4ф

Славица Радивојевић

5.час четвртак

непарна

велика школа

1.час четвртак

I-5

Миле Вучић

5.час четвртак

непарна

мала школа

6.час четвртак

I-6

Бранка Ђикановић

5.час петак

непарна

мала школа

5.час уторак

          I-7 Љиљана Манчић

3.час уторак

непарна

мала школа

2.час уторак

I-8

Нада Степановић

5.час четвртак

парна

мала школа

7.час среда

I-9

Сенка Перица

3.час понедељак

непарна

мала школа

2.час четвртак

II-1

Драгана Павловић

3.час уторак

парна

мала школа

6.час понедељак

II-2

Биљана Богојевић

5.час среда

парна

мала школа

3.час среда

II-3

Светлана Тодоровић

5.час четвртак

парна

мала школа

4.час четвртак

II-4и

Љубиша Живковић

3.час петак

парна

велика школа

3.час среда

II-4ф

Сања Кривокапић

2.час петак

парна

велика школа

1.час петак

II-5

Марина Нешовић

4.час петак

парна

мала школа

6.час среда

II-6

Анђелка Милосављевић

5.час среда

парна

мала школа

7.час четвртак

II-7

Анкица Радојчић

5.час уторак

парна

мала школа

6.час уторак

II-8

Ненад Гугл

4.час уторак

парна

мала школа

6.час уторак

II9

Александар Тасић

4.час петак

парна

велика школа

7.час среда

III-1

Војкан Милосављевић

уторак, 1830

непарна

велика школа

7.час четвртак

III-2

Биљана Мијајловић

3.час среда

непарна

велика школа

6.час среда

III-3

Нада Вучковић

5.час четвртак

непарна

велика школа

2.час петак

III-4и

Андријана Којић

4.час четвртак

непарна

велика школа

7.час четвртак

III-4ф

Лора Бурави Ристић

5.час понедељак

непарна

велика школа

1.час понедељак

III-5

Ана Тодић

4.час среда

непарна

велика школа

6.час среда

III-6

Марина Ђуришић

4.час петак

непарна

велика школа

7.час петак

III-7

Радица Аврамов

2.час петак

непарна

велика школа

4.час среда

III-8

Јелица Митић Јокић

4.час уторак

непарна

велика школа

4.час петак

III-9

Милица Марковић

4.час уторак

непарна

велика школа

3.час четвртак

III-10

Милорад Марцојевић

5.час уторак

непарна

велика школа

4.час, уторак

III-11

Бојана Јевтић

4.час четвртак

парна

велика школа

6.час среда

IV-1

Сања Алексић

3.час петак

парна

велика школа

6.час среда

IV-2

Светлана Бабић

5.час петак

парна

велика школа

3.час петак

IV-3

Јелена Јаковљевић

5.час среда

парна

велика школа

4.час петак

IV-4и

Јасна Петровић

5.час среда

парна

велика школа

1.час петак

IV-4ф

Јелена Ристић Здравковић

5.час петак

парна

велика школа

1.час четвртак

IV-5

Василија Зечевић

5.час среда

парна

велика школа

1.час петак

IV-6

Јелена Кручичанин

4.час понедељак

парна

велика школа

3.час понедељак

        IV-7 Слободанка Девић

4.час, среда

парна

велика школа

7.час петак

IV-8

Татјана Ђурић

4.час, уторак

парна

велика школа

2.час, среда

IV-9

Горан Брезић

3.час четвртак

парна

велика школа

5.час среда