Њeгошeвa 15, Вeликa школa

Смeнa: I и III рaзрeд

Смeнa: II и IV рaзрeд

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

I

Милијана Антонић

12

II

Тања Радишић

12

I

Мирјана Мунишић

10

II

Славица Радивојевић

13

III1

Драгана Павловић

19

IV1

Војкан Милосављевић

9

III2

Биљана Богојевић

23

IV2

Биљана Мијајловић

18

III3

Милан Гордић

9

IV3

Нада Вучковић

22

III4и

Љубиша Живковић

14

IV4и

Андријана Којић

14

III

Сања Кривокапић

17

IV4ф

Лора Бурави Ристић

17

III5

Марина Нешовић

11

IV5

Ана Тодић

21

III6

Анђелка Милосављевић

22

IV6

Марина Ђуришић

19

III7

Анкица Радојчић

18

IV7

Радица Аврамов

25

III8

Ненад Гугл

13

IV8

Јелица Митић Јокић

24

III9

Александар Тасић

24

IV9

Милица Марковић

11

I9

Бајловски Милош

25

IV10

Владимир  Минић

23

IV11

Бојана Јевтић

10

 

 

 

Десанке Максимовић 6, Мaлa школa

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

Одeљeњe

Одељ. стaрeшинa

број

учионицe

I1

Наталија Милинковић

6

II1

Весна Николовски

5

I2

Анета Пантић

5

II2

Ивана Пешић

7

I3

Светлана Бабић

8

II3

Радослав Мијатовић

1

I5

Јелена Кручичанин

1

II5

Миле Вучић

2

I6

Владан Грчић

2

II6

Бранка Ђикановић

3

I7

Сњежана Раковић

3

II7

Љиљана Манчић

8

I8

Слбоданка Девић

4

II8

Нада Степановић

4

II9

Сенка Перица

6

Оставите одговор