конопац
  • rss
  • facebook

Радионица „Soft skills“

Радионица „Soft skills“

У циљу личног, социјалног и професионалног развоја ученика, крајем марта и у априлу месецу, организоване су Soft skills радионице са предавачима са Факултета за инжењерски менаџмент и са предавачима са Универзитета Сингидунум. Циљ радионица огледао се у  упознавању ученика са основним појмовима у оквиру ових вештина, који би могли да им користе у даљем школовању и приликом укључивања у свет рада. Радионице су биле намењене ученицима трећег разреда.

У просторијама Школе, у периоду од 31.03-03.04. организоване су радионице које су држали предавачи са Факултета за инжењерски менаџмент, у оквиру Центра за развој каријере. Радионице су трајале два школска часа и биле су одржаване у следећим терминима:

понедељак, 31.03. 2014. у 10:40- 12:20Лична SWOT анализа и индивидуални развојни план као алати управљања каријером.

уторак, 01.04. 2014. 10:40- 12:20Радна биографија

четвртак, 03. 04. 2014. 10:40- 12:20Предузетништво за младе

Услед заинтересованости ученика за ову тему, органозоване су и радионице које су такође биле намењене ученицима трећег разреда, овај пут, у сарадњи са предавачима са Универзитета Сингидунум. Радионице су трајале један школски час и  биле су  организоване пре почетка наставе и након завршетка наставе, у следећим терминима:

четвртак, 24.04.2014. у 13:15-14:00Развој каријере

петак, 25.04.2014 у 13:15-14:00Вештина активног слушања

понедељак, 28.04.2014. у 14:00-14:45Вештина усмене комуникације

 

 IMG_0375  IMG_0374
 IMG_0377  IMG_0373
 IMG_0376