Оливера Вељовић Трипковић

Помоћник директора Треће београдске гимназије


 

Оливера Вељовић Трипковић дипломирала је 2002. године на Природно математичком факултету у Београду, смер Теоријска математика и примене. Од тада ради као наставник математике, најпре у Осмој београдској гимназији (2002-2003), а потом у приватној Првој спортској кошаркашкој гимназији – колеџу Београд (2003-2014). Од 2014. године запослена је као наставник математике у Трећој београдској гимназији, где је 2019. године именована за помоћника директора. Током седмогодишњег рада у овој образовној установи била је укључена у наставу на италијанском језику и сарадњу са образовним установама из Италије, а у својству помоћника директора задужена је за организацију наставе, пријемних испита, градских и републичких такмичења која се одвијају у просторијама школе и друге организационо административне послове у школи. За ученике Треће београдске гимназије изводи припремну наставу за полагање пријемних испита на факултетима, као и припреме за математичка такмичења. Ангажована је у раду Друштва математичара Србије у својству делегата.