конопац
  • rss
  • facebook

ПЛАН АКТИВНОСТИ

ПЛАН АКТИВНОСТИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА МАТУРАНТЕ

среда, 04.06.2014. године

  • у 13:15 Наставничко веће (верификација успеха на крају другог полугодишта)
  • у 14:00 издавање сведочанстава
  • у 15:00 пријава матурског испита и предаја матурских радова секретару одбора за полагање матурског испита, проф. Јасни Петровић

четвртак, 05.06.2014.

  • у 09:00 полагање писменог испита из српског језика и књижевности, писмени ће се радити у учионицама у којима су одељења слушала наставу

субота, 07.06.2014.

  • у 10:00 полагање писменог испита из страног језика или математике, распоред ученика по учионицама биће објављен на огласној табли у главном холу у Његошевој 15

у периоду од 04.06. до 12.06. биће организована одбрана матурских радова

уторак, 10.06.2014. матурски бал

 

четвртак, 12.06.2014.

  • у 13:15 Наставничко веће (верификација успеха на матури и избор ученика генерација)

понедељак, 16.06.2014.

  • у 12:00 свечана додела диплома у Општини Врачар

директор

Драгана Васић