1. Сваког ванредног ученика прати одељењски старешина матичног одељења ученика или наставник кога одреди директор школе;
  2. Испити за ванредне ученике се реализују у новембарском, јануарском, априлском, јунском и августовском испитном року у текућој школској години;
  3. Ванредни ученик завршног разреда има право да полаже испите сваког месеца у текућој школској години;
  4. Ученик који као ванредан ученик настави школовање може у једној школској години полагањем испита завршити само један разред.
    Ванредни испити полажу се по предметима и разредима.
    Ванредни ученик се уписује сваке школске године у одговарајући разред, према условима који важе за редовног ученика, најкасније до 31. августа;
  5. Пријављивање кандидата за ванредне испите врши се почетком треће недеље у месецу у коме су предвиђени рокови за полагање ванредних испита;
  6. Полагање ванредних испита врши се у последњој недељи у месецу у коме су предвиђени рокови за полагање ванредних испита, у времену и по распореду које одреди директор школе или од њега овлашћено лице;
  7. Матурски испити морају се завршити у јунском испитном року најкасније до 20. јуна, а у августовском року, најкасније до 25. августа;

директор
доц.др сц.Миленко Мацура

Оставите одговор