конопац
 • rss
 • facebook

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 1. Сваког ванредног ученика прати одељењски старешина матичног одељења ученика или наставник кога одреди директор школе;
 2. Испити за ванредне ученике се реализују у новембарском, јануарском, априлском, јунском и августовском испитном року у текућој школској години;
 3. Ванредни ученик завршног разреда има право да полаже испите сваког месеца у текућој школској години;
 4. Ученик који као ванредан ученик настави школовање може у једној школској години полагањем испита завршити само један разред.
  Ванредни испити полажу се по предметима и разредима.
  Ванредни ученик се уписује сваке школске године у одговарајући разред, према условима који важе за редовног ученика, најкасније до 31. августа;
 5. Пријављивање кандидата за ванредне испите врши се почетком треће недеље у месецу у коме су предвиђени рокови за полагање ванредних испита;
 6. Полагање ванредних испита врши се у последњој недељи у месецу у коме су предвиђени рокови за полагање ванредних испита, у времену и по распореду које одреди директор школе или од њега овлашћено лице;
 7. Матурски испити морају се завршити у јунском испитном року најкасније до 20. јуна, а у августовском року, најкасније до 25. августа;

директор
доц.др сц.Миленко Мацура