конопац
  • rss
  • facebook

Новинарска секција

Новинарска секција формирана је школске 2013/2014. године.

Састанци се одржавају четвртком у 13:15.

План је да се школске 2014/2015. прикључе нови чланови – ученици првог разреда.

У оквиру секције покренута је група на Фејсбуку – Новинарска секција ТБГ. Ученици размењују мишљења и остављају своје радове. Рубрике су дефинисане, али су подложне корекцијама.

Планирамо да радове ученика издамо у штампаном или онлајн издању.

Задаци секције су да се ученици упознају са основним новинарским врстама и њиховим изражајним средствима. Потребно је информисати ученике са сајтовима блоговима који одговарају задацима новинарске секције као и о начинима на које им они могу користити. Важно је повезати знања из рачунарства и информатике са знањима која ученици стичу на свим другим предметима у школи, али и да их повезују са својим ваннаставним активностима.

Други аспект рада ученика у новинарској секцији треба да им омогући развијање аналитичког и критичког мишљења у текстовима које пишу, али и кроз коментаре осталих чланова новинарске секције. Веома важним сматрамо унапређивање писмености ученика али и поспешивање информатичке писмености. Охрабрујемо ученике да пишу.

Трећи и не мање важан аспект је развијање и оснаживање привржености школи, бележењем свега што обележава школски живот, рад. Снажење навике код ученика да самостално обављају своје задатке и подстицање ученика да критички посматрају теме о којима пишу  подједнако су важни. Важно је да ученици међусобно сарађују.

Планирамо посете редакцијама шатмпаних и електронских медија. Наставићемо сарадњу са листом данас, чију смо редакцију посетили прошле школске године.

Професори

Биљана Богојевић, професор српског језика и књижевности

Александар Тасић, професор рачунарства и информатике