конопац
 • rss
 • facebook

Новинарска секција

 

Новинарска секција формирана је школске 2013/2014. године.

Састанци се одржавају једном недељно. План је да се школске 2020/2021. прикључе нови чланови.

Ученици размењују мишљења и пишу своје текстове на унапред договорене теме, као и на теме које искрсну током припреме.

Рубрике су дефинисане, али су подложне корекцијама.

Планирано је формирање уредништва ради ефикасније и успешније реализације активности.

Планирамо да радове ученика издамо у штампаном или online издању. Чланови секције објављиваће своје текстове и на сајту наше гимназије.

Планирамо посете редакцијама штампаних и електронских медија.

Задаци секције су:

 • Да се ученици упознају са основним новинарским врстама и њиховим изражајним средствима;
 • Да се ученици информишу о сајтовима,блоговима и другим изворима који одговарају задацима новинарске секције као и о начинима на које им они могу користити;
 • Да ученици повежу знања из рачунарства и информатике са знањима која стичу у оквиру наставе других предмета у школи, али и да их повезују са својим ваннаставним активностима;
 • Рад у новинарској секцији треба ученицима да омогући развијање аналитичког и критичког мишљења кроз текстове које пишу, али и кроз коментаре и сугестије осталих чланова новинарске секције;
 • Унапређивање писмености ученика, али и поспешивање информатичке писмености;
 • Охрабривање ученика да пишу;
 • Развијање и оснаживање привржености школи, бележењем свега што обележава школски живот, рад;
 • Снажење навике да самостално обављају своје задатке;
 • Подстицање међусобне сарадње међу ученицима.

Ана Аврамовић, професор српског језика и књижевности