Новинарска секција формирана је школске 2013/2014. године.

Састанци се одржавају једном недељно. План је да се школске 2020/2021. прикључе нови чланови.

Ученици размењују мишљења и пишу своје текстове на унапред договорене теме, као и на теме које искрсну током припреме.

Рубрике су дефинисане, али су подложне корекцијама.

Планирано је формирање уредништва ради ефикасније и успешније реализације активности.

Планирамо да радове ученика издамо у штампаном или online издању. Чланови секције објављиваће своје текстове и на сајту наше гимназије.

Планирамо посете редакцијама штампаних и електронских медија.

Задаци секције су:

Ана Аврамовић, професор српског језика и књижевности