конопац
  • rss
  • facebook

Списак професора по одељењима 2017/2018

ТРЕЋА  БЕОГРАДСКА  ГИМНАЗИЈА

РАСПОДЕЛА  ЧАСОВА  ЗА  ШКОЛСКУ 2017/2018.

ПРЕЗИМЕ  И  ИМЕ ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА  И   НЕДЕЉНИ  ФОНД
Вучковић  Нада Српски  језик  и  књижевност I1,I2, I3, I4i, I5  5×4=20Час одељенског старешине I 2
Гугл Ненад Српски  језик  и  књижевност III2, III3 2×5=10IV7, IV8 2×4=8

час одељењског старешине IV-8

Кузмановић Марко Српски  језик  и  књижевност  II8 1×3=3,        II9 1×4=4III1, III9 2×5=10
Богојевић  Биљана Српски  језик  и  књижевност II4i, II4f,  2×4=8IV1, IV2, 2×5=10

час одељењског старешине IV-2

Аврамов Ана Српски  језик  и  књижевност   I4f, I9,  2×4= 8III4i, III4f 2×5=10
Манчић  Љиљана Српски  језик  и  књижевност I6, I7, I8,        3×4=12                                              III5, III7   2×3=6
Кручичанин  Јелена Српски  језик  и  књижевност II5,    1×3=3                                                   IV3, IV4f, IV9   3×5=15час одељењског старешине  II 5
Костић  Гордана Српски  језик  и  књижевност II6, II7,   2×3=6IV5, IV6,    2×4=8                                       IV4i    1×5=5
Јаковљевић  Јелена Српски  језик  и  књижевност II1, II2, II3,   3×4=12III6, III8,   2×3=6

Час одељенског старешине 2/3

Милић  Весна Енглески  језик II1, II2, II4i, II4f,     4×3=12                                     IV3,    1×4=4       IV9  1×4=4
Стоковић  Ивана Енглески  језик IV1, IV2,     2×4=8                                                    I1, I2, I5, I6, I7   5×2=10
Церовац Ива  (Лазовић Марија) Енглески  језик II3  1×3=3      II5, II6, II7, II8,    4×2=8                                  II9,    1×3=3                                                                     III4i,  1×2=2       III5  1×2=2
Пантовић Тања Енглески  језик I3, I9,    2X2=4I8    1X2=2

IV4i, IV4f,    2X2=4

IV5, IV6, IV7, IV8   4X2=8

Чокаш  Олга Енглески  језик III3, III9  2X5=10
 Замена за Станковић Ђурђу Крстић Јелена Енглески  језик  III6, III7, III8I4i, I4f     5X2=10
Поповић Јелена Енглески  језик III1, III2,    2X5=10                                    III4f   1X2=2
Степановић  Нада Француски  језик II4f,  1×3=3   III6, III7, III8,  IV6, IV75x2=10

III4f, 1×5=5

час  одељењског  старешине  III-8

Путник Лидија Француски  језик IV4f,   1×4=4                                                        IV3, IV2- IV9, IV8   3×2=6I3 1X2 2

I2 1×2 2

Бурави-Ристић  Лора Француски  језик II2, II8, III2, III3     4X2=8II3- II7   1×2=2

I4f 1×2=2

I7, I8, III9 3×2=6

Час одељенског старешине  I4f

Sylwia Olszewska Француски језик – лектор I-4f , II-4f , IV 4 f  1x 1= 3 III-4f  1×2=2географија  I-4f  1×1=1

музичко   II-4f  1×1=1

Николовски  Весна Немачки  језик II1, II3, III1,  III5, IV6  5×2=10III2 I III6  имају заједно час

1×2=2

час одељењског старешине  III-1

Панић Ивана Немачки  језик IV1, IV5, IV9   3×2=6
Богдановић  Предраг Немачки  језик I1, I5, I6, I3,  II5, II66x2=12
Тодић  Ана Руски  језик I7, I9   2X2=4II7, II9

III3, III7         6X2=12

IV2, IV7

Гавровић  Јелена Италијански језик I4i,   1×2=2                                                                       II4i,   1×3=3                                                                          III4i,   1×5=5                                                                IV4i    1×4=4Час содељенског старешине II 4i
НОВИ ПРОФЕСОР 2 Италијански језик-лекторSilvana Abagnale Б.Мијајловић Историја  III4i i IV4i 2×3=6З.Матићевић Социологија IV4i  1X3=3

О.В.Трипковић  Математика   I4i,  1×4=4                                II4i,  1×3=3                                                    III4i,  1×2=2                                                  IV4i   1×2=2

Милинковић Наталија Латински језик I1, I2, I4i, I5, I6, I7II1, II2, II4i    9×2=18

час одељењског старешине  II-1

Буловић Биљана Латински језик I3, I4f , I8, I9II3, II4f, II9

7×2=14

час одељењског старешине  I8

Мијатовић Радослав Веронаука II1-II8, II2-II3, II5-II4i, II6-II7, II9-II4f,III1-III9, III3-III4f, III5-III4i, III2-III7,

III8-III6,

IV1-IV4i, IV2-IV8, IV3-IV9, IV5-IF4f,    IV6-IV7

I4i-I6, I4f-I9, I5-I7, I1-I2

19×1=19

час одељењског старешине III-3

Ћирић  Јована  Философија , Логика Филозофија;  IV4f, IV4i 2×3=6Логика; III3, III2, III7, III5, III6, III9, III4f

7×2=14

час одељењског старешине III-2

Aлександра Франко Грађанско  васпитање I2, I4i, I4f, I6, I8                                            II1, II2, II5, II6, II9,III1, III3, III5, III2, III8,

IV1, IV2, IV3, IV5, IV6

Лазовић  Весна Психологија II1, II2, II3, II4i, II4f, II5, II6, II7, II8, II910X2=20
Деспотoвић  Милена Устав  и  права грађана IV-1, IV-2, IV-3, IV-4i, IV-4f, IV-5, IV-6,       IV-7, IV-8, IV-910X1=10
Миличић  Невенка Социологија, грађанско васпитање  Социологија  IV1, IV2, IV3, IV4i, IV93*5=15
Матићевић  Зорана Социологија Социологија   IV4f, 1×3=3                                  IV5, IV6, IV7, IV8  4×2=8
Поповић  Марија Философија/Логика IV1, IV2, IV3,IV9,  4×3=12IV5, IV6, IV7, IV8   4X2=8
Граовац Драгана Грађанско васпитање    I1, I3, I5, I7, I9II8, II3, II7, II4I, II4F,

III9, III4f, III4i, III7, III6,

IV4i, IV8, IV9, IV7, IV4f,

Мијајловић  Биљана Историја I1, I2, I4i   3×2=6II4i  1×2=2

III4i 3×1=3

IV1, IV2, IV4i   3×3=9

Час одељенског старешине I4i

Пешић  Ивана Историја I3, I4f, I9,   3×2=6II4f   1×2=2

III4f   1×3=3

IV3, IV4f , IV9  3×3=9

Тубић  Биљана Историја II5, II7,   2×2=4III1, ,III9,   2×3=6

III7, III8,   2×2=4

III6 1×2=2

I7, I8 2×2=4

Милиновић Мања Историја  I5, I6,    2×2=4III5    1×2=2      III3   1×3=3

III2 1×3=3

Час одељенског старешине I6

Бајловски  Милош Историја II1, II2, II3, II6, II8, II9      6×2=12час одељењског старешине II-9
Раковић  Сњежана Географија II5, II6, II7, II8, II9   5×2=10III5, III6, III7, IIII8, III9   5×2=10

час одељењског старешине  II-7

Михаљчић Стојчевић МирјанаЉиљана Стојадиновић Географија I1, I2, I3, I4i, I5 5×2=10III1, III2, III3, III4i, III4f   5×2=10
Радивојевић  Славица Географија I4f, I6, I7, I8, I9   5×2=10II1, II2, II3, II4i, II4f   5×2=10

час одељењског старешине  I9

Петровић  Љиљана Биологија II1, II2, II3, II4i, 4×2=8III5, III6, III7, III8,   4×3=12
Аврамов  Радица Биологија II5,II6, II7, II8 4×2=8I1, I2, I5, I6, I7, I8   6×2=12

Час одељенског старешине  I7

Радојчић  Анкица Биологија III1, III2, III3, III4i,   4×2=8IV5, IV6, IV7, IV8,   4×3=12

час одељењског старешине  IV-7

Дамјановић Сања БиологијаБиологија  I4i, I4f,II4f, III4f,   4×2=8

9  6X22

Дуња Жарић Биологија I3, I9, II9, III9,   4×2=8
Дамјановић  Љиљана Физика I1, I2, I5, I7, I8,  5×2=10IV5, IV8,  2×5=10
Бабић  Светлана Физика II1, II2, II3, II9, III3, III2, III9   7X2=14II8, III8   2X3=6
Ђикановић  Бранка Физика I3, I9,   2X2=4                                              III5, III6,  2X3=6                                                 IV6, IV7  2X5=10час одељењског старешине  III-6
Радишић  Тања Физика/Физика на италијанском језику I4i, II4i, III4i, IV4i, I6,   5×2=10час одељењског старешине  III-4i
Павловић  Драгана Физика/ Физика  на француском  језику I4f, II4f, III4f, IV4f, IV1   5×2=10час одељењског старешине  IV-1
Гордић  Милан Физика II5, II6, II7, III7,  4×3= 12                            III1,  IV2, IV3,  IV9  4X2=8час одељењског старешине  IV-3
Ристић  Здравковић  Јелена Хемија  I3, I4i, I4f, I9   4×2=8II1,II2, II3, II4i II4f  5×2=10
Ђурић  Татјана Хемија I1, I2 2×2=4III5, III6, III7, III8  4×4=16

час одељењског старешине  III-7

Мишановић  Ранка Хемија  I5, I6, I7, I8  4×2=8II5, II6, II8  3×4=12

Час одељенског старешине I5

Павловић  Данијела Хемија II7 4×1=4II9 2×1=2
Митрић Катарина Хемија IV5, IV6, IV7, IV84x2=8
Вучић  Миле Математика III1, III2, III3, III9,   4×2=8                         III5, III8,   2×5=10час одељењског старешине  III-5
Девић  Слободанка Математика  I1, I2,  2×4=8                                                       II7, II8  2×5=10час одељењског старешине II-8
Ана Динчић Радуловић Математика  II4f, II9,   3×3=6                                            II5, II6  2×5=10IV1   1×2=2
Жељко Радовановић Математика III6, III7  2×5=10
Милосављевић  Анђелка Математика II1, II2,  2×3=6                                                     IV6,IV8,   2×4=8                                          IV3, IV4f  2×2=4одељењског старешине  IV-6
Зечевић  Василија Математика I5, I6,  2×4=8                                                  I4f,  1×4=4                                                     III4i, 1×2=2                                                             IV2, IV4i  2×2=4
Вељовић Трипковић  Оливера Математика I4i,   1×4=4                                                     II4i, II3,   2×3=6                                                  III4f   1×2=2I7, I8,    2×4=8

Час одељенског старешине                                      III4f

Нешовић  Марина Математика I3, I9, IV5, IV7,  4×4=16                                   IV9  1×2=2час одељењског старешине  IV-5
Пешић Сара Рачунарство и  информатика I1, I2, I3, I5, I6, I8,  6×2=12III1, III2, III4i  3×3=9

Час одељенског старешине I3

Антонић  МилијанаИвана Јелић Рачунарство и  информатика I4f, I9,    2X2=4II1, II3, II4i, II4f, II9,

IV1      6×3=18

Богдановић  Горан Рачунарство и  информатика  I2, I3, I7, I9,   4×2=8II7, II8, II6, II9,

, III8,   5×3=15

Митић   Јокић  Јелица Рачунарство и  информатика I1, I4i, I5, I6   4×2=8III3, III4f, III6, III9  4×3=12

III7  1×3

Час одељенског старешине I1

Тасић  Александар Рачунарство и  информатика IV2, IV3, IV5, IV6, IV7, IV8, IV97x3=21

час одељењског старешине  IV-9

Лазовић  Виолета Рачунарство и  информатика II1, II2, II3, II4f   4×3=12III5  1×3  3
Грчић  Владан Рачунарство и  информатика I4F, I7, I9   3×2=6II2, II5, II6, II9

IV4i, IV4f   6×3=1

час одељењског старешине  II-6

Перица  Сенка Музичка  култура I1, I2, I3, I4i, I5, I6, I7,II5, II6, II7, II8,

III1, III2, III3, III4i, III9,

IV2, IV3, IV4i, IV9

20×1=20

час одељењског старешине    III-9

Пантић  Анета Музичка  култура I4f, I8, I9,II1, II2, II3, II4f, II4i, II9

III4f

IV4f

11×1=11

час одељењског старешине  II-2

Милијић  Игор Музичка  култура IV1  1×1=1
Тодорков  Бранислав Ликовна  култура I1, I2, I3, I5, I6, I7, I8, I9II2, II3, II5, II6, II7, II8, II9

III2, III9,

IV1, IV2, IV9   20×1=20

Мунишић  Мирјана Ликовна  култура  I4fII4f

III4f,

IV4f

4×1=4

час одељењског старешине  II-4f

Милосављевић  Војкан Физичко  васпитање I1III1, III2, III4i, III4f, III5, III6, III7, III8, III9

10×2=20

Алексић  Сања Физичко  васпитање II1, II2, II3, II4f, II4iIV1, IV2, IV3, IV4f, IV4i

10×2=20

час одељенског старечине IV4i

Илић Горан Физичко  васпитање I5, I6, I7, I8, I95x2=10
Брезић  Горан Физичко  васпитање II5, II6, II7, II8, II9,IV5, IV6, IV7, IV8, IV9

10×2=20

Ђурић Драган Физичко  васпитање I2, I3, I4i, I4f,III3

5×2=10

Марко Перић Логика III1, III8, III4i  3×2 6
Кнежевић Ана Ликовна култура I4i, 1×1=1   II1, II4i,   2×1=2                                                                                                                                        III1, III3, III4i,  3×1=3IV3, IV4i    2×1=2