dnevnik-

РАСПОРЕД  РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА 2015/16

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

ТЕРМИН  ОТВОРЕНИХ  ВРАТА

СМЕНА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

ЧАС  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

I-1

Весна Николовски

4.час уторак

парна

велика школа

3.час понедељак

I-2

Ивана Пешић

4.час четвртак

парна

мала школа

1.час четвртак

I-3

Радослав Мијатовић

6.час петак

парна

мала школа

1.час четвртак

I-4и

Тања Радишић

5.час понедељак

непарна

велика школа

6.час петак

I-4ф

Славица Радивојевић

5.час четвртак

непарна

велика школа

1.час четвртак

I-5

Миле Вучић

5.час четвртак

непарна

мала школа

6.час четвртак

I-6

Бранка Ђикановић

5.час петак

непарна

мала школа

5.час уторак

          I-7 Љиљана Манчић

3.час уторак

непарна

мала школа

2.час уторак

I-8

Нада Степановић

5.час четвртак

парна

мала школа

7.час среда

I-9

Сенка Перица

3.час понедељак

непарна

мала школа

2.час четвртак

II-1

Драгана Павловић

3.час уторак

парна

мала школа

6.час понедељак

II-2

Биљана Богојевић

5.час среда

парна

мала школа

3.час среда

II-3

Светлана Тодоровић

5.час четвртак

парна

мала школа

4.час четвртак

II-4и

Љубиша Живковић

3.час петак

парна

велика школа

3.час среда

II-4ф

Сања Кривокапић

2.час петак

парна

велика школа

1.час петак

II-5

Марина Нешовић

4.час петак

парна

мала школа

6.час среда

II-6

Анђелка Милосављевић

5.час среда

парна

мала школа

7.час четвртак

II-7

Анкица Радојчић

5.час уторак

парна

мала школа

6.час уторак

II-8

Ненад Гугл

4.час уторак

парна

мала школа

6.час уторак

II9

Александар Тасић

4.час петак

парна

велика школа

7.час среда

III-1

Војкан Милосављевић

уторак, 1830

непарна

велика школа

7.час четвртак

III-2

Биљана Мијајловић

3.час среда

непарна

велика школа

6.час среда

III-3

Нада Вучковић

5.час четвртак

непарна

велика школа

2.час петак

III-4и

Андријана Којић

4.час четвртак

непарна

велика школа

7.час четвртак

III-4ф

Лора Бурави Ристић

5.час понедељак

непарна

велика школа

1.час понедељак

III-5

Ана Тодић

4.час среда

непарна

велика школа

6.час среда

III-6

Марина Ђуришић

4.час петак

непарна

велика школа

7.час петак

III-7

Радица Аврамов

2.час петак

непарна

велика школа

4.час среда

III-8

Јелица Митић Јокић

4.час уторак

непарна

велика школа

4.час петак

III-9

Милица Марковић

4.час уторак

непарна

велика школа

3.час четвртак

III-10

Милорад Марцојевић

5.час уторак

непарна

велика школа

4.час, уторак

III-11

Бојана Јевтић

4.час четвртак

парна

велика школа

6.час среда

IV-1

Сања Алексић

3.час петак

парна

велика школа

6.час среда

IV-2

Светлана Бабић

5.час петак

парна

велика школа

3.час петак

IV-3

Јелена Јаковљевић

5.час среда

парна

велика школа

4.час петак

IV-4и

Јасна Петровић

5.час среда

парна

велика школа

1.час петак

IV-4ф

Јелена Ристић Здравковић

5.час петак

парна

велика школа

1.час четвртак

IV-5

Василија Зечевић

5.час среда

парна

велика школа

1.час петак

IV-6

Јелена Кручичанин

4.час понедељак

парна

велика школа

3.час понедељак

        IV-7 Слободанка Девић

4.час, среда

парна

велика школа

7.час петак

IV-8

Татјана Ђурић

4.час, уторак

парна

велика школа

2.час, среда

IV-9

Горан Брезић

3.час четвртак

парна

велика школа

5.час среда