конопац
  • rss
  • facebook

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница” 2015.

Друштво математичара Србије Вас позива на

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница” 2015.

 

 

Шта је циљ такмичења?

 

Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике. Циљ такмичења је и повећање интересовања за математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања.

 

Зашто је такмичење међународно?

Ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке.

 

Где могу да нађем податке о државама учесницама?

Детаљније информације можете наћи на сајту http://www.аksf.org/

 

Кад се такмичење одржава? .

 ДАТУМ И ВРЕМЕ НАРЕДНОГ ТАКМИЧЕЊА јединствено је у целом свету:

19. март 2015. године (трећи четвртак у марту) у 10.00 часова.

 

 

Какво је то такмичење?

 

„Кенгур без граница” је једнокружно тест такмичење, без елиминације и без финала. Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе до 4. разреда средње школе раде 90 минута. Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака. Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута.

 

Ко може да се пријави?

Ученици од 1. разреда основне до 4. разреда средње школе у следећим категоријама:

• А: ученици основних школа;

• К1: друштвени смер гимназије, језичке гимназије, стручне школе III степена;

• К2: стручне школе IV степена (тј. сви они који имају математику све 4 године са бар 3 часа недељно);

• К3: природно математички и општи смер гимназије и специјалне математичке гимназије.

Ученике треба да пријави школа. Уколико школа не жели да пријави ученике, потребно је да се изврши заједничка уплата из једне школе. Појединачне уплате ученика нећемо прихватати.

РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ 25. фебруар 2015.

РОК ЗА УПЛАТУ ЈЕ 5. март 2015.

 

Како могу да се пријавим?

 

Због лакше обраде и тачности података, молимо Вас да изаберите неку од следеће две опције.

1. Уношењем података о такмичарима директно у базу on-line.

Подаци се уносе преко веб странице Друштва: http://kengur.dms.rs.

Упутство за ову опцију можете наћи на линку http://imi.pmf.kg.ac.rs/kengur/Kengur-uputstvo.pdf.

Ако ваше школе нема на тренутном списку, обавестите нас телефоном на број 011 3036818 или мејлом на kengur@dms.rs

 

ХВАЛА свима који ће нам изаћи у сусрет код уношења података. . Подаци о школама и ученицима биће тајни.

2. Слањем, на рачунару попуњеног, пријавног листа мејлом на адресу: kengur@dms.rs.

 

Од ове године не примамо ручно попуњене пријавне листе.

 

Како да платим котизацију?

Котизација износи 200 динара по такмичару. Зајеничке уплате за све такмичаре једне школе треба извршити на жиро рачун Друштва математичара Србије: 340-11000934-20. Сваки 20. такмичар једне школе има право на бесплатно такмичење.

 

Где се такмичење одржава?

 

Ученици тест решавају и кодне листе попуњавају у својој матичној школи. Ученик на такмичењу добија лист са задацима и кодну листу за одговоре, на којој треба да означи своје одговоре. Потребна је сарадња неколико наставника који ће помоћи око дежурства и пријаве ученика на такмичење.

 

Где се кодне листе прегледају?

 

Обрада кодних листа од ове године вршиће се у Крагујевцу. Податке о тачној адреси добићете најкасније заједно са задацима.

На којим језицима су задаци доступни?

Осим на српском језику (са ћириличним или латиничним писмом), биће могућа израда задатака и на мађарском и румунском језику, о чему се треба изјаснити приликом пријаве.

 

Како се одређује ко добија награде?

 

У категорији основних школа биће награђено првих 30 ученика сваког разреда (укупно 240 ученика), а у средњим школама првих 10 ученика сваког разреда, по категоријама (по разреду 30 ученика, укупно 120). Организатор има право да, на основу броја пријављених ученика, мења број награђених ученика. Првих најмање 10%, а највише 15% најбољих такмичара, у сваком разреду и у свакој од категорија, добиће признање Друштва математичара Србије за постигнути резултат.

 

 

Где се могу видети задаци из ранијих година?

 

На веб страници Друштва (http://www.dms.rs/DMS/html/kengur/zadaci.html) можете видети задатке са такмичења од 2005. до 2014. године.

Билтене са урађеним задацима из претходних година можете набавити преко Друштва математичара Србије по цени од 150 динара по билтену, a за 2014. годину по цени од 200 динара.

 

Где могу да добијем више информација?

 

За све нејасноће можете нас контактирати телефоном на број 011 3036818, радним даном, у времену од 9.00 до 14.00 часова, или нам можете питања, примедбе и сугестије слати мејлом на адресу kengur@dms.rs.

Пратите нас и на Facebook страници: Kengur Srbija.

https://www.facebook.com/pages/Kengur-Srbija/253275358164612?fref=ts