Међународна конференција младих научника (International Conference of Young Scientists) је незванични светски шампионат истраживачких средњошколских радова из 6 научних дисциплина. Такмичење је  ове године одржано у Штутгарту (Немачка), а ученици наше школе, Федор Филиповић (одељење 4/11), Ана Мијушковић (одељење 2/7) и Ђорђе Огризовић (одељење 4/10) освојили су медаље. Они су полазници Регионалног центра за таленте Београд 2.

Ђорђе Огризовић је другу годину заредом освојио златну медаљу из области Заштите животне средине (Environmental science). Ове године је представио истраживање „Уклањање дизел уља из воде применом методе хидродинамичке кавитације“.

Једaн од најопаснијих загађивача вода је нафта, чије дејство по животну средину може бити веома опасно. За одстрањивање нафте из воде користе се бројне методе које, имају бројне недостатке.

У свом истраживању сам желео да применим  метод хидродинамичке кавитације као потенцијално нови начин за решавање оваквог великог проблема. Под хидродинамичком кавитацијом се подразумева стварање мехурова паре у течности која струји, затим раст и имплозија мехурова изазване услед промена у притиску.

Процес хидродинамичке кавитације се показао као врло ефикасана метода за уклањање садржаја нафте из воде. Свакако је потребно и даље радити на овом истраживању како би се добили још значајнији резултати.

Велику захвалност дугујем свом ментору, професору др Боривоју Аднађевићу, без чије помоћи ово истраживање не бих могао да изведем.

 

Ана Мијушковић освојила је сребрну медаљу области биологије, хемије и медицине (Life science, мултидисциплинарна област). Тема њеног истраживања је „Повезаност полиморфизма гена за TNF-alpha и крвног притиска код радника који су изложени ризику“.

Циљ мог рада је био утврђивање који све фактори могу да утичу на повишен крвни притисак код радника који раде на аеродрому.

Доказала сам да одређена мутација гена у промотеру који је задужен за синтезу TNF-alpha као и године радног стажа на специфичном радном месту, у мом случају аеродром (бука, опасне хемикалије, рад на отвореном) доводе до повећаног ризика за настанак повишеног крвног притиска.  

Овај рад не би био могућ без подршке моје менторке др. био. Бојане Цикоте Алексић са Института за медицинска истраживања Војномедицинске академије у Београду где сам и радила овај пројекат

 

Федор Филиповић је из исте научне области (Life science) освојио бронзану медаљу са радом на тему „Антимикробни потенцијал метанолних екстраката самониклих гљива рода Macrolepiota

У свом истраживању сам користио две недовољно испитане врсте печурака, Macrolepiota Mastoidea и Macrolepiota rachodes, и доказао сам да су јестиве и да не испољавају нежељене ефекте по наш организам уколико их користимо у исхрани.

Такође, кроз истраживање се показало да ове две врсте гљива имају изузетно јак антимикробни потенцијал, те да их можемо користити у превенцији, али и у терапији многих инфекција и болести чији су узрочници микроорганизми, уместо да користимо антибиотике и конвеционалне лекове који могу имати токсичан ефекат.

Врло важна ствар јесте и то да се кроз истраживање показало да су неке бактерије биле отпорне на коришћене антибиотике, док су испитиване гљиве биле успешне у борби против њих.

Овај рад сам радио на биолошком институту „Синиша Станковић“ и велику захвалност дугујем својој менторки др Ани Ћирић, без које не би било могуће урадити рад и остварити овакав успех.

 

 

Следећа, 25. по реду Међународна конференција младих научника одржаће се у Београду и тада се очекује учешће око 30 земаља из целог света. Сваке године ученици наше школе н овом такмичењу остварују изузетан успех, а верујемо да ће тако бити и убудуће.

Ани, Федору и Ђорђу желимо много среће у будућем раду и честитамо на наградама!

Оставите одговор