конопац
  • rss
  • facebook

Књижевна олимпијада-тестови и решења

Тестови и решења тестова на Књижевној олимпијади, која је одржана 1. марта 2015. године у Трећој београдској гимназији за општине Врачар, Земун и Палилула, можете преузети на следећим линковима:

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

У решењима за I разред уз 2. задатак признавано је и Поетика као назив дела, у 10. задатку тачан одговор био је и “Свети Сава”, у 12. задатку као име дела признавано је и Улица дивљих кестенова, а у 15. тачан одговор за жанр било је и “слово” а за форму  “песма у прози”.

У решењима за III разред у 1. задатку тачно је било подвући и “угледање на узоре”, у 6. задатку тачан одговор је или “алегорија” или “контраст”, а у 16. задатку признавано је и ко је подвукао “Магда”.