конопац
  • rss
  • facebook

Ђак генерације

На седници Наставничког већа Треће београдске гимназије од 13.06.2012.год. донета је Одлука да се за ученика генерације изабере ученица Бојана Ненезић, одељење 4/6, природно-математчког смера.

 

пријем у Скупштини града са разредном Славицом Јовановић

Са пријема на Белом двору

Награде које је ученица освојила током школавања:

  1. Прво место на градском такмичењу из физике

  2. Прво место на градском такмичењу из руског језика

  3. Друго место на републичком такмичењу из руског језика

  4. Треће место у скоку у вис на клупском европском такмичењу

Ученица је активно похађала Регионални центар за таленте из области хемије 2010.године.

У току треће и четврте године радила је на пројектима који се тичу израде компликованих програма на додатној настави из информатике. Активан је члан Руског дома још од основне школе.

Била је активна и на семинарима из електронике и примењене физике у Истарживачкој станици Петница (током 2010,2011,2012, године).

Неки од њених пројеката су: реализација ЛЕД дисплеја помоћу матрице ЛЕД-ова, прављење игрице понг на микроконтролеру, употреба транзистора у функцији термометра (зависност напона од температуре), реализација операционог појачивача и сабирача.

 

 

 директор

Драгана Васић