конопац
  • rss
  • facebook

Извештај о ПАШ пројекту

Извештај о ПАШ пројекту
Лето/септембар 2010.

– Четири ученика је у августу похађало курсеве језика у Немачкој: Бојаџијевски Филип, Јашкова Ана, Миловановић Ана и Величковић Катарина.

– Професори немачког језика Николовски Весна и Биорац Тијана су у јулу похађале курсеве за професоре у Мађарској и Немачкој.

Више...