КЛУБ ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ

 

  Клуб Треће београдске гимназије био би клуб ђака и професора школе. С обзиром да школу уписују најуспешнији ђаци чија су интересовања веома широка, и покривају великим делом и ваннаставна поља, Клуб би требало да изађе ђацима у сусрет што се тиче школских, али ваншколских активности.

Идеја да се створи Клуб настала је у оквиру рада драмске секције. На првих неколико састанака појавило се 97 ђака који нису били заинтересовани само за глуму, већ и за костимографију, сценографију, режију, музику итд. У договору са директорком школе и уз њену пуну подршку покренута је идеја да се један овакав клуб формира.

 

Циљеви Клуба

 

Основни циљ Клуба је да покрене и обогати друштвени живот школе, што подразумева активно учешће и ђака и професора. Под окриљем Клуба требало би да функционишу све секције за које су ђаци заинтересовани, а чији рад одговара нормама школе као што је Трећа београдска гимназија. Код ђака већ постоји интересовање за: музичку, фотографску, дизајнерску, драмску, новинарску, литерарну и информатичку секцију, дебатни клуб, етно певање, секцију страних језика.

Осим секција Клуб би организовао различита предавања, тематске дискусије на којима би учествовали професори, успешни бивши ђаци и гости школе.

 

Начин функционисања

 

Идеја је да се ученици организују под окриљем Клуба и сами воде своје секције, уз потребну и повремену помоћ професора или успешних људи из одређених области које би професори доводили. У разговору са директорком школе дошли смо на идеју да свака секција има могућност представљања свог рада четвртком од 20.00 до 21:30 у школској библиотеци. Ту би се организовали концерти, књижевне вечери, изложбе фотографија и слика, презентације, дебате али и тематске дискусије и предавања која би држали професори школе и њихови гости.

 

 

 

Дигитални часопис Нешто треће“

 

Један од амбициознијих циљева Клуба јесте и актуелизација школског сајта. Већ одавно постоји идеја да се покрене школски часопис. Међутим, материјални захтеви отежавају да се та идеја континуирано оствари. Дошли смо на идеју да часопис не мора да се штампа да би постојао. То може да буде часопис у електронској форми који би се „качио“ на већ покренути школски сајт. Часопис наше школе би тако пратио све активности, успехе и догађаје у нашој школи и додатно би афирмисао креативни рад ученика и професора.

 

Организациона структура

 

Клуб Треће београдске водили би ђаци и професори школе. Клуб би морао да омогући сваком ђаку или професору школе који то жели, да покуша да оствари своје креативне идеје и замисли које би допринеле друштвеном животу школе и рејтингу Треће београдске. Ради лакшег функционисања Клуб би имао јасну организациону структуру. Клуб би у организационом смислу водило 10 ђака, 3 професора и директор школе. Ђаци би били одабрани на следећи начин: по два ђака из сваке године ( најидеалније из сваког смера по један, али није обавезно) плус још два ђака из Ђачког парламента. Ти ђаци би били координатори Клуба који би са осталим заинтересованим ученицима организовали секције. Секцију би могао да води било који ученик школе (не мора бити координатор да би водио секцију). Да би неки ученик постао вођа секције треба да предлог рада секције писмено преда координаторима клуба, а онда би координатори у договору са професорима постављали носиоца сваке секције на основу предложеног програма. Рад у секцији био би отворен за сваког ђака школе, и свако би имао равноправну улогу у раду секције, без обзира ко формално води секцију.

Што се тиче техничког функционисања Клуба, за њега би били одговорни 3 професора и директор школе. Професори који би били задужени за Клуб су. Ненад Гугл, Анкица Радојчић и Андријана Адамовић (У вођењу дигиталног часописа заједно са ђацима учествовала би и проф. Биљана Богојевић, чији су искуство и креативност у том сегменту непроцењиви)

На врху „пирамиде“ Клуба била би директорка Драгана Васић, која је већ дала своју велику подршку у креативним, функционалним идејама, али и у техничким могућностима будућег функционисања Клуба. Њено учешће у Клубу у оперативном смислу одређивале би њене обавезе, с обзиром да води целу школу.

 

Почетак рада

 

Идеја је да се Клуб формира до краја полугодишта и да се до тада одабере 10 ђака који би били координатори и да се полако формирају секције, У другом полугодишту секције би већ организовале своја представљања четвртком увече, која би била отворена за све ђаке, професоре и родитеље. Такође, под окриљем Клуба би се четвртком организовала и гостовања успешних личности, бивших ђака, из различитих области, како би приближили ученицима природу и тајне свог посла (наука, медицина, музика, спорт, глума, архитектура, новинарство…) што би помогло многим ученицима у доношењу одлуке за своје будуће занимање.

 

Закључак

 

Многе школе пружају могућности својим ђацима за активни друштвени живот под својим окриљем. Трећа београдска гимназија би, с обзиром, на ђаке, професоре и руководство које има требало да предњачи у томе. Рад Клуба би допринео већем квалитету школског живота сваког ђака и професора, и оправдао би високи рејтинг који школа има. Клуб, наравно, не би могао да опстане, уколико не би било довољно интересовања међу ђацима за његово функционисање, али и у таквом случају, испуњено је све оно што је до школе: пружање могућности идеја и подршке. Ипак, интересовање ђака за један овакав Клуб је и више него велико и то треба искористити на најпозитивнији начин. Формирањем Клуба Треће београдске, ђацима се пружа могућност да развију своје креативне способности, да нешто ново науче, да нас све одушеве, али и да се друже на квалитетнији начин.

 

Професор

Српског језика и књижевности

Ненад Гугл