конопац
 • physics2
  Oпштинско такмичење из физике
 • macevanje2
  ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У МАЧЕВАЊУ
 • student-test-tab1
  РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА
 • SARCEVIC, MACURA, NEDELJKOVIC, LONCAR
  Прослава Светог Саве 2018
 • kengur
  КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА
 • rss
 • facebook

Упис у одељења у којем се део наставе који се одвија на страном језику

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕЛИМИНАРНИМ РЕЗУЛТАТИМА И ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА НА ИТАЛИЈАНСКОМ ОДНОСНО ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

Према званичном календару активности за спровођење завршног испита и упис ученика у школску 2017/2018.годину, који одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја одређена је следећа процедура:

 1. Прелиминарни резултати пријемног испита и увид у тест ученика, за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику, биће истакнути у Трећој београдској гимназији  у среду 07.06.2017.године до 08:00 до 16:00 часова;
 2. Подношење и решавање евентуалних жалби на резултате пријемног испита у самој школи је у четвртак 08.06.2017.године од 08-16 часова;
  Приговор се подноси уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада.
 3. Коначни резултати пријемног испита биће објављени у Трећој београдској гимназији у петак 09.06.2017.године  до 12 часова.директор

доц.др сц.Миленко Мацура

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ У ТРЕЋОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ, ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ У КОЈЕМ СЕ ДЕО НАСТАВЕ КОЈИ СЕ ОДВИЈА НА СТРАНОМ  ЈЕЗИКУ (ИТАЛИЈАНСКИ – ФРАНЦУСКИ)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ШКОЛИ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ САСТОЈИ СЕ ИЗ ИЗРАДЕ ПОСЕБНОГ ТЕСТА ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА,  КОЈИ СЕ ПОЛАЖЕ У ТРЕЋОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ.

КАНДИДАТ ЗА УПИС У ШКОЛУ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ ПОЛОЖИО ЈЕ  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, АКО ЈЕ ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 14 БОДОВА НА ПОСЕБНОМ ИСПИТУ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА.

ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ  СЕ ПОДНОСЕ ОД 08. ДО 15. МАЈА ОД 1200 – 1400 РАДНИМ ДАНИМА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

 ООБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ПОДНOСИ СЕ НА УВИД И ЂАЧКА КЊИЖИЦА СА ШИФРОМ УЧЕНИКА. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ У СУБОТУ 27.05.2017. 

 ОД  10 – 12 ЧАСОВА ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 ОД 14 ЧАСОВА ПОЧИЊЕ УСМЕНИ  ДЕО ИСПИТА 

Детаљнија обавештења о процедури која се односи на полагање пријемног испита биће накнадно истакнути. 

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (ИТАЛИЈАНСКИ – ФРАНЦУСКИ) 

Пријемни испит из страног језика (италијански-француски) се састоји из два дела:

 1. израда писменог теста из страног језика;
 2. усмена провера знања из страног језика;

Пријемни испит се полаже у току једног дана.

 • На писменом тесту кандидат може да оствари највише 15 бодова.
 • Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика, уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.
 • Највећи број бодова које кандидат може да оствари на пријемном испиту из страног језика је укупно 20, а најмање 14, да би се сматрало да је положио пријемни испит из страног језика.
 • Ученици који су пријављени за полагање пријемног испита из страног језика, дужни су да дођу у школу 30 минута пре почетка полагања теста, како би могли да се сместе у одговарајућу учионицу.
 • Потребно је да сви ученици буду у одговарајућим учионицама до 09:45 часова.
 • Потребно је да ученици понесу на полагање ђачку књижицу.
 •  Родитељима односно законским заступницима није дозвољено присуство у школи за време полагања пријемног испита, без посебне дозволе.

Израда теста траје 120 минута, почетак је у 10 часова, а уколико је тест почео са закашњењем време испита се продужава тако да израда теста траје укупно 120 минута. 

Истог дана ученици полажу и усмени део теста, пред Комисијом.

Објављивање прелиминарних резултата, увид у тест и улагање приговора утврђује се Календаром уписних активности, које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.